Cancerprovet försvann på vägen till laboratoriet

Ett viktigt vävnadsprov på en portvaktskörtel nådde aldrig laboratoriet efter bröstcanceroperationen. Nu anmäler Region Västmanland händelsen enligt lex Maria eftersom både tumör och portvaktskörtel alltid ska skickas in för analys efter bröstcanceroperationer.

Portvaktskörtlar är de lymfkörtlar som nås av cancercellerna allra först om bröstcancern sprider sig. Inför en operation av bröstcancer genomförs en undersökning med ett radioaktivt läkemedel och ett blått färgämne som ska efterlikna hur cancercellerna kan spridas från ursprungstumören i bröstet till lymfknutorna i armhålan.

På det viset markeras de så att kirurgen vet vilka som är portvaktskörtlarna. Sedan opereras portvaktskörtlarna och tumören i bröstet bort vid samma tillfälle och skickas därefter till en analys som ger vägledning för cancerbehandlingen.

Vid den aktuella operationen fick patienten sin tumör borttagen liksom portvaktskörteln – enligt regelverket. Men efter operationen uppdagades att enbart vävnaden från bröstet hade kommit fram till laboratoriet. Den internutredning som gjordes visade på brister i följsamhet av den obligatoriska checklistan.

Efter operationen fick patienten en omfattande tilläggsbehandling för att minska risken för återfall. Att portvaktskörteln aldrig blev analyserad anses dock inte ha haft negativ påverkan på behandlingsresultatet.

”Det är extremt ovanligt att operationsvävnad förloras på väg till analys. Eftersom händelsen kunde ha medfört en allvarlig vårdskada anmäls den enligt lex Maria. De berörda verksamheterna har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

%d bloggare gillar detta: