Liberalerna: Jämlik munhälsa en koppling till god hälsa!

INSÄNDARE

God hälsa är avgörande för människors livskvalitet och det finns ett starkt samband mellan allmänhälsan och munhälsan. En mer jämlik hälsa kan uppnås med riktade insatser för förändrade levnadsvanor. Det är viktigt för tandhälsan.

Förebyggande insatser till barn, unga och äldre behöver satsas på, vilket Vårdanalys påtalat i en rapport. Det behöver ske på olika och återkommande sätt. Den som drabbas av en försämrad munhälsa påverkar sin psykiska hälsa, försämrar möjligheten att äta och får inte tillräckligt med näring.

Det betyder att risken ökar för infektioner och inflammationer i hela kroppen. Forskning har visat att en god munvård är särskilt viktig inom gruppen 65 år och äldre och för människor med funktionsnedsättningar, bland annat via sambandet mellan god munhälsa och övrig hälsa.

Undersökningar som har genomförts bl.a. av Vårdanalys och PRO visar resultat på att fler äldre avstår tandvård på grund av kostnaden. Det kan inte fortsätta så här att kostnaden för tandvård begränsar människors möjlighet till en jämlik och god hälsa. Faktum är att fler äldre över 65 år avstår att besöka tandvården, kostnaden uppges som ett skäl men det behövs även tillgänglig information om vikten av en god hälsa. Det finns också geografiska skillnader i vilken tandvård som erbjuds och hur tillgänglig den är.

För oss liberaler är det viktigt att medborgare får förutsättningarna för en jämlik hälsa och då behöver vi förbättra möjligheterna till en tandvård för alla, ingen ska behöva vara orolig för att inte ha råd att laga sina tänder. Vi ska också fortsätta satsa på den förebyggande tandvården och särskilt för människor med de största behoven.  

Liberalerna är lyhörda för att vi behöver skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa så behöver människor ha råd att kunna laga sina tänder. Jag vågar mig på med stöd av forskningen se kopplingen mellan munnen och kroppens hälsa och att det kan påverka möjligheten till en jämlik hälsa?

Därför behöver tandvårdens finansiering stegvis bli mer lik sjukvårdens.

Karin Andersson (L), ledamot i regionfullmäktige

%d bloggare gillar detta: