Samtal om våldets olika uttryck

I kväll, tisdag, inleds en serie intressanta samtal om våld i olika former och uttryck. Det sker i Brukskyrkan med polisen som arrangör på temat I våldets makt.

Samtalens leds av prästen Per-Arne Bengtsson som har lång erfarenhet av att tala med våldets offer. Första kvällen handlar om våldet mot det egna jaget – ”självmordets psykologi” och nästa tisdag berörs det osynliga våldet, som sker med ord.

Den tredje samtalskvällen berörs våldet som härskarteknik och den fjärde och sista handlar om våld i nära relationer. Innan samtalen börjar berättar Bengtsson om våldets orsaker och konsekvenser.

%d bloggare gillar detta: