Våra barn offras för att skolpolitikerna i Norberg blundar

INSÄNDARE

Att det skall krävas ett val för att man skall kunna debattera frågor som handlar om våra barns framtid. Jag är skolpolitiker för Demokraterna i Norberg och har flera gånger begärt att förvaltningen skall redovisa hur man arbetar med elever som har särskilda svårigheter alternativt begåvning.

Den 27/1 2022 begärde jag att få ta del av vilken kompetens som finns och hur handlingsplanen ser ut för vårt arbete med de elever som har särskild begåvning. Knappt två månader senare (17/3) redovisade skolchefen att ”…det finns inga barn i Norbergs skolor med särskild begåvning och därför behövs det ingen handlingsplan…” Politikerna från S och V nickade belåtet.

Stämmer skolchefens beskrivning måste det betyda att Norbergs elever skiljer sig enormt från övriga elever i riket. Det låter inte trovärdigt men kan vara en förklaring varför skolorna i Norberg inte gör något. Eftersom majoritetens (S och V) trosuppfattning är att skolchefen alltid har rätt så tillåts heller inga besvärliga frågor.

Enligt Skolverkets beräkningar är fem procent av samtliga eleverna i Sverige särskilt begåvade. Uppskattningsvis 15 – 20 procent av elever i skolan skiljer sig så pass mycket från genomsnittet när det gäller begåvning att de behöver extra stöd och stimulans. Konsekvensen blir annars att de blir uttråkade, understimulerade och kan ofta sälla sig till skaran hemmasittare. Det är också de som mår sämst i skolan och som oftast drabbas av psykisk ohälsa. Socialdemokraternas och vänsterns ovilja att sätta sig in i ämnet och samtidigt ställa krav drabbar dessa elever och deras familjer oerhört.

Att vara särbegåvad är ingen diagnos, det är en kognitiv funktion som alltid går att upptäcka om man vet vad man ska leta efter. Då behövs det lärare som vet att både upptäcka och sedan anpassa undervisningen så att även särbegåvade elever faktiskt får lära sig något. Socialdemokraterna och Vänstern sväljer skolchefens beskrivning att vi inte har några särbegåvade och förhåller sig passiva. Det man inte ser behöver man ju inte åtgärda.

Det belyser problemen med den underdimensionerade elevhälsan i Norberg. Elever som mår psykiskt dåligt får inte det stöd och hjälp de behöver. Björn Åstrand, forskare från Umeå skrev nyligen i Dagens Samhälle: Om inte elevhälsan lyckas med “omsorgsuppdraget” kommer inte lärarna att lyckas med “kunskapsuppdraget”. – Om eleverna mår psykiskt dåligt kan de inte lära sig saker.

Kommunen gjorde 30 miljoner i vinst 2021 samtidigt som stödet till de som behöver det i skolan saknas. Demokraterna i Norberg anser att detta inte är acceptabelt. Pengar är inte svaret på allt men när vi ser att det brister så åtgärdar vi. Det är vårt löfte till alla föräldrar som har barn i skolan. Socialdemokraterna och vänstern blundar och låtsats som inte problemen finns. Med er hjälp i valet kommer dessa förnekare förhoppningsvis vara borta.

Anna Lindgren, skolpolitisk talesperson, Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: