Stor ökning av tågavgångar planeras för Fagersta

Det nya trafikförsörjningsprogrammet för Region Västmanland har ambitionen att nästan fördubbla andelen resor med kollektivtrafiken som västmanlänningarna gör.

– Om några år är det järnvägen mellan Fagersta och Västerås, Bergslagspendelns, tur. Där planeras för stor ökning av antalet avgångar och även för minskade restider. Det ska underlätta pendling mellan de norra och södra delarna av länet. Med fler avgångar ökar också flexibiliteten och det underlättar för fler att välja att till exempel pendla med tåg istället för bil, säger Arne Andersson, direktör på Kollektivtrafikförvaltningen.

I programmet anges vilka mål och behov som ska uppfyllas. Det går att se effekter utifrån de tidigare programmen, däribland en utökad tågtrafik med nya och moderna fordon och kollektivtrafik som fullt ut utförs med förnybara bränslen. Den snabba utvecklingen i samhället avseende digitalisering och självkörande fordon ska tas tillvara framöver för att skapa nya, smarta tjänster som ytterligare kan öka kollektivtrafikens användbarhet. Programmet pekar ut några särskilt viktiga satsningar för att utveckla kollektivtrafiken framöver, säger region Västmanland i ett pressmeddelande.

I Västmanland är ansvaret för kollektivtrafiken ett gemensamt åtagande vilket innebär att länets kommuner också har en viktig roll i att uppfylla programmets mål. Regionen och kommunerna arbetar tillsammans för att utveckla även den lokala kollektivtrafiken.

– Programmet lyfter även kollektivtrafikens roll att bidra till hela länets utveckling. Kollektivtrafiken ska göra det enkelt att välja att bo och arbeta eller studera i Västmanland, kort sagt, bidra till ett mer livskraftigt Västmanland, säger regionrådet Tommy Levinsson (S).

En historisk satsning görs redan i december 2021 när tågtrafiken utökas mellan Sala-Ransta-Västerås-Kolbäck-Kvicksund och Eskilstuna, där antalet avgångar nära på fördubblas. På Mälarbanan bygger Trafikverket fler spår in mot Stockholm där programmet anger en målsättning att köra upp till fyra avgångar per timme och minska restiden ner mot 40 minuter mellan Stockholm och Västerås.

%d bloggare gillar detta: