Fagersta satsar två miljoner på digitala skyltar

Nu är det klart att det blir en ny infartsskylt även från Norbergshållet. Totalt läggs drygt två miljoner ut på de tre digitala skyltarna. Men Fagerstas berömda slogan blir inte standard på dem.

Kommunkansliet fick 2019 i uppdrag att gå vidare med upphandling av två elektroniska infartsskyltar. Välkomstskylt 1 ska placeras utmed väg 66, cirka 500 meter norr om vägen till Brandbo. Välkomstskylt nummer 2 ska placeras utmed väg 66/68, sydväst om Fagersta vid Eskiln.

Men Länsstyrelsen godkände inte den skylt man tänkt sig från Norbergshållet och därför har ett nytt förslag tagits fram och som nu fått klartecken. Beräknad kostnad för skylten uppgår till cirka 650 000 kronor och därutöver tillkommer en årlig underhållskostnad på cirka 11 000 kronor. Kostnad för dragning av ström till platsen för den tredje infartsskylten är inte beräknad.

När arbetsutskottet diskuterade skylten yrkade Shiro Biranvand, V, på att texten “Här får du livstid” inkluderas på de tre infartsskyltarna.
Ordförande Marino Wallsten, S, yrkade avslag men noterade att det kommer vara möjligt att inkludera texten ”Här får du livstid” i den digitala delen av skylten.

%d bloggare gillar detta: