Parkering på Järntorget har debatterats i närmare 50 år

I nästan ett halvt sekel har bilåkandet på Järntorget i Fagersta varit ett problem på olika sätt. Men än har inte spaden satts i marken för den lösning som skulle ha stått klar för två år sedan med 16 p-platser.

Det vanliga är att en livsmedelsbutik har parkeringen direkt framför butiken. Men när Ica-Centrum byggdes på 70-talet hamnade den bakom affären. Det har skapat problem i alla år, inte minst därför att Systembolaget håller till i samma byggnad.

Där Ica-centrum ligger var det förr en grusplan som spolades upp på vintrarna. Och på torget var det ofta full ruljans med utbud av allt från potatis och frukt till godis och kläder. Kunder åkte in och handlade och sedan snabbt i väg igen.

Men redan då var det p-förbud, något som inte uppskattades av vare sig handlare eller kunder. Därför iordningställdes p-rutor efter Västmannavägen från Sveavägen ända ned till Stationsvägen. Torget skulle vara bilfritt.

Men när arbetena med att byta ut rören i marken på Västmannavägen påbörjades för snart tre år sedan kom önskemål från butiker att Järntorget skulle öppnas tillfälligt. Kommunalrådet tog i december 2018 beslutet att gå med på det, men det dröjde inte länge förrän det uppstod problem.

Bilister respekterade inte skyltningen och ställde sig så att de hindrade in- och utfart från boende på innergården, liksom att även blåljusfordon drabbades av felparkerarna.

Efter att en del justeringar gjorts med avspärrning av en del av torget blev det bättre. Men när Västmannavägen öppnades igen för trafik blev det åter förbjudet att åka in och parkera.

Flera affärsidkare tyckte dock att det hade fungerat väldigt bra med parkering på torget och kunderna var nöjda. Så de hörde av sig till kommunen med önskemål om fortsatt parkering nu när det inte längre var någon torghandel där.

Den politiska ledningen konstaterade hösten 2019 att det i samband med öppnandet av Järntorget skapades stora bekymmer och olägenheter för såväl boende som handlare, eftersom skyltningen inte följdes och trafiksituationen blev ytterst besvärlig.

”Det finns väldigt lite som talar för att detta inte skulle upprepas. Parkeringsmöjligheter kommer däremot finnas på Järntorget efter genomfört arbete, som beräknas vara färdigt under första kvartalet år 2020”, sa kommunstyrelsen och avslog önskemålet och gick därmed emot både handlarnas och näringslivschefens åsikt.

Nu har det gått två år och än har ingen ombyggnad av torget ens kommit igång. En orsak är att arbetet med att lägga plattor på gångfartsområdet på Västmannavägen dragit ut väldigt länge på tiden.

Om det ska bli några p-platser på torget framöver är osäkert. Enligt NVK-chefen Kenneth Berggren ska man göra ett omtag på vad som ska ske med Järntorget framöver.
Tills vidare sker därför heller ingen handel på torget. Den lilla som finns kvar är flyttad till Brinelltorget och Vilhelminaparken.

%d bloggare gillar detta: