”De kan inte bebygga ett område som är gjort för rekreation”

Christer Strandh är en av många som bor nära ”Sjönära läge”, som reagerat starkt på Fagersta kommuns planer om att bebygga hela området.
– Det accepterar vi aldrig, säger han till Fagersta Nyheter.

Christer Strandh har bott på Malmvägen i många år och liksom åtskilliga andra i området gläds han över den fina utsikten över sjön Aspen. Den skulle försvinna helt om planerna på en stor mängd lägenhetshus förverkligas.

– Det här är den populäraste promenadslingan i hela Västanfors och det är många med rollator och rullstol som har glädje av att kunna komma hit nära sjön. Det är ständig rörelse av människor här. Då ska man väl vara rädd om det och inte förstöra för dem. Desssutom är ju Parkvägen en matarled för cyklister, gående, med mera mellan Uggelbo, södra Västanfors och gång- och cykelvägen vid riksvägen. Deras upplevelse kommer ju dramatiskt att försämras om ett antal stora hus förstör deras utsikt mot sjön, säger Christer Strandh.

Han berättar att Fagersta kommun fick EU-pengar för att anlägga promenadvägen från Malmvägen och ned till sjön och dessutom till att bygga fotbollsplanen i området.
– Vad Jan Johansson har för belägg för att Uggelbo växer vet jag inte, men jag ser barnfamiljer röra sig överallt i Västanfors. Det här området ligger ju dessutom centralt och är lätt att nå för alla, vilket vare sig Uggelboplanen eller tennisplanen är.

– Det här är den i särklass mest använda planen i hela Fagersta för spontanidrott. Det är ofta barn och ungdomar här och spelar. Jag ser det därför som naturligt att anlägga den allaktivitetsplan som har vandrat mellan tennisplan och Uggelboplan, i anslutning till denna plan, som med närheten till lekparken passar utmärkt för barnfamiljer med barn i olika åldrar, framhåller han.

– Hela området är ju gjort för rekreation med sällsynt fågelliv och annat. Vi har under våren haft besök av ett stort antal fågelskådare som kikat på och fotat en tydligen mycket sällsynt fågelart. Dessutom härbärgar vi just nu en harfamilj och en rådjursfamilj, vilket vi gjort de senaste tio åren. Då ska man väl inte exploatera det.

Christer Strandh har kontakt med många i området och de tänker inte stillatigande acceptera att det blir en massa bostäder mellan deras lägenheter och sjön. De menar att denna artikel är startskottet på deras motstånd som kommer att ta sig andra uttryck framöver, exempelvis överklaganden om det bryts mot strandskyddsreglerna.

Det var vad som stoppade kommunen från att bygga äldreboendet på grusplanen på Uggelbo, trots att avståndet där var längre till vattnet än det är här. Fagersta kommun har nu ansökt om bidrag för att sanera hela området, en kostnad som beräknas till cirka 25 miljoner.

– Enligt vad jag erfarit fanns det ett antal olika förslag till sanering ytmässigt och beroende på områdets användningsområde och det billigaste alternativet var om området skulle användas som i dag, så jag hoppas att det är det man ansökt om, annars bränner man nog pengar i onödan.

– Det finns ingen här omkring som vill ha något bygge här. Det skulle förstöra utsikten för en stor mängd familjer. Om det byggs så kommer dessutom värdena på våra bostäder att sjunka. Kommunen är väl till för att skapa livskvalitet för oss som bor här och inte för att förstöra.

Text: OLA WAHLSTEN Foto: JÖRGEN HJERPE

%d bloggare gillar detta: