Biranvand lämnade möte i protest mot diktaturfasoner

I protest lämnade Shiro Biranvand, Vänstern, ägarberedningens möte för NVK i dag, på grund av majoritetens hemlighetsmakeri, härskarteknik och diktaturfasoner. Han upplever att Fagerstas politiska ledning hotat med att gå ännu längre.

Det är ovanligt hårda ord från honom och har sin orsak i att den politiska ledningen för Fagersta kommun på flera sätt försöker hindra både oppositionen, massmedia och allmänheten från att följa ärenden från ett tidigt skede i beslutsprocessen. Bland annat läggs inga bilagor om vad frågorna gäller på det viktiga kommunstyrelsens arbetsutskott längre ut på kommunens hemsida.

Shiro Biranvand har lång politisk erfarenhet och var med och städade upp i Fagerstas totalt nerkörda ekonomi åren efter maktskiftet 1998. Men han har inte tidigare upplevt det som nu händer i kommunens politiska liv.

Vad menar du med hemlighetsmakeri?

– Majoriteten bytte från ägarnämnd till ägarberedning för NVK för att de inte enligt lag ska tvingas skicka handlingar minst en dag före sammanträdet. I dag fanns det 9 punkter bestående av 26 ämnen att diskutera gällande information och ägardirektiv till NVK. Listan skickades till oss i oppositionen utan en enda handling. Det innebär att sitta på ett möte och inte veta någonting, men “diskutera” för fasadens skull, säger han.

Och härskartekniken?

– På ett tidigare möte läxades oppositionen upp för att “information om ärenden läcker ut till sociala medier” och att de “kan ändra kommunstyrelsens arbetsutskott till en beredning”. Jag tolkade detta som ett hot och härskarteknik. Vi i oppositionen kritiserade anklagelsen och påstod att alla ärenden är offentliga och kan lämnas ut utom de sekretessbelagda, säger han.

– Jag tänker även på härskarteknik då revisorskollegiets ordförande på kommunfullmäktige hade en fråga om fastighetsavtalets hantering, och en S-märkt ledamot gick upp i talarstolen och förminskade henne genom att säga “Är det allmänhetens frågestund?”Revisorskollegiets ordförande tystades ner och kommunfullmäktiges ordförande säger ingenting!


Vad är det för diktaturfasoner du syftar på?

– Nästan alla beslut (i alla fall de viktiga som till exempel igångsättning av fastighetsköp) har redan fattats innan de kommer till oppositionens kännedom. När jag i dag frågade varför inga handlingar skickades blev svaret att mötet är ett “diskussionsforum” och att “Vi bytte från ägarnämnd till ägarberedning för att inte skicka en massa handlingar.”
Shiro Biranvand påpekar att det för lekmän är ett måste att vara påläst, få möjlighet att diskutera med sina partivänner, eventuellt kontakta sakkunniga gällande juridik och kunna få annat råd och stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
– Detta för att få kunskap innan beslut i ärenden. Men den rätten tas ifrån oppositionen genom att inte få handlingar i god tid och istället sitta i “beredningar” och “diskussionsforum”.

%d bloggare gillar detta: