Sjukvården lättar på besöksförbudet

Den 28 juni ersätts det generella besöksförbudet inom hälso- och sjukvården i Region Västmanland med lokala besöksrestriktioner som avgörs av respektive verksamhetschef.

–Vi går nu in i en ny fas där möjligheten till besök anpassas efter lokala förutsättningar. Men någon full återgång till läget innan pandemiutbrottet är ännu inte möjlig, säger Emeli Månsson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Det är minskad smittspridning och ökad vaccinationsgrad som i kombination med säkra rutiner gör det möjligt att ersätta det generella besöksförbud som infördes i samband med pandemiutbrottet i mars 2020.

– Besöksförbudet har fyllt sin funktion. Inledningsvis rådde det brist på skyddsutrustning, samtidigt som mycket var osäkert om virusets egenskaper och det fanns en stor oro både bland både patienter och personal. Men även om läget förbättrats avsevärt så finns pandemin kvar – vilket gör att vi inte kan återgå till det som var innan, utan måste hitta nya normala rutiner, säger Emeli Månsson.

Enheten för smittskydd och vårdhygien rekommenderar att besök endast sker efter överenskommelse mellan besökare och vårdpersonal i förväg, och företrädesvis på enkelsal eller i speciellt avsatta besöksrum. Antalet besökare måste anpassas till de lokala förutsättningarna.

– Redan idag finns möjlighet för verksamhetschefer att göra undantag från det generella besöksförbudet. Möjligheten att hitta rutiner för säkra besök kan skilja sig åt mellan olika avdelningar och mottagningar, till exempel på grund av hur lokalerna ser ut och hur infektionskänsliga de patienter som vårdas där är. I det lokala arbetet med att ta fram rutiner för säkra besök kan det visa sig att det ännu inte är möjligt att öppna upp ytterligare för besök inom vissa verksamheter. Det är upp till varje verksamhetschef att besluta om så är fallet, poängterar Emeli Månsson.

Besökare i vården förutsätts följa ett antal rekommendationer:

  • Bära munskydd
  • Vara fri från symtom som överensstämmer med covid-19
  • Inte komma på besök om man är identifierad som nära kontakt till någon med bekräftad covid-19 inom de senaste 14 dagarna
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien och desinfektera händerna före och efter besöket
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering och hålla avstånd (två meter) till personal och övriga patienter
  • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen

– Närstående är viktiga i vården, samtidigt som vi behöver öppna upp för besök på ett säkert sätt. Det här är ett åtagande som kräver stort ansvarstagande från samtliga, avslutar Emeli Månsson.

%d bloggare gillar detta: