Hur bra konstgräsplan vill Fagersta ha och var?

Det är två frågor som måste besvaras innan NVK kan komma med förslag på vilken konstgräsplan Fagersta ska investera i. Det rör sig om stora summor om man satsar ordentligt för matchspel.

Bakgrunden är den hårda kritik som fotbollsklubbarna Fagersta Södra IK och Västanfors IF riktat mot konstgräsplanen vid Fagerliden. Att den är sliten och inte duger att spela matcher på. Södra har istället valt att spela på Malmheden i Norberg i väntan på att Onsjövallens gräs blivit spelklart.

En konstgräsplan är nödvändig för seriefotbollen på Fagerstalagens nivåer eftersom den förlänger säsongen avsevärt. Kommunledningen har gett NVK i samråd med kultur- och fritid i uppdrag att lämna förslag på placering och kostnadskalkyl.

De konstaterar att en konstgräsplan kostar mellan 1,7 och 6 miljoner exklusive markarbeten. Men påpekar att kommunen måste ta ställning till vilket miljöperspektiv man ska ha, och bör konsultera expertis på området eftersom det finns en mängd olika material att välja mellan.

Eftersom även placeringen har diskuterats tidigare, där även Västanfors IP nämnts, vill NVK ha svar på vilken typ av funktion och nyttjande kommunen har tänkt sig och om en ny plan ska ersätta den nuvarande eller bli ytterligare en fotbollsplan i Fagersta.

Man undrar också om en nya planen ska ha standard för matchspel eftersom den nuvarande är ämnad för träning och det inte bara är att byta ut konstgräset för att nå upp till de egenskaper som krävs för att spela seriespel.
NVK behöver vidare veta om den nya planen ska ses ur ett funktionsperspektiv där spelegenskaper prioriteras före kostnaderna, samt om den ska ha samma säsong som den nuvarande, från 1 mars till sista oktober, där en utökning innebär ökade kostnader både initialt, som miljö- och driftmässigt.

Med alla dessa frågor att besvara hinner inte utredningen bli klar till budgetarbetet inför nästa år drar igång igen i augusti.


%d bloggare gillar detta: