SD säger nej till köp av fastigheter utan att analyser har gjorts

Sverigedemokraterna har inga planer på att säga ja till de fastighetsköp som kommunledningen förväntas föreslå vid ett extra inkallat möte på måndag.

”Fagersta kommun har för avsikt att inköpa ett stort antal fastigheter till det nya kommunala bostadsbolaget vilket innebär att risk- och konsekvensanalyser skall göras av kommunens förvaltning för bostadsbeståndet.
Det krävs också kompetens att sitta i den nya bostadsbolagsstyrelsen för att sköta förvaltningen av såmånga fastigheter”, säger SD:s ordförande Bertil Fredriksson i en interpellation.

”Vi från SD anser att information om köpet inte har kommit ut i tid för att vi i oppositionen ska kunna ta ställning till ett för eller emot inköp av fastigheterna varvid vi reserverar oss i beslutet.
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten:
– Har man gjort risk och konsekvensanalys för inköp av fastigheterna då med tanke på kostnader för eventuella reparationer förutom inköpspriset?
– Finns det kompetens bland politiker och tjänstemän att kunna sitta i det nya fastighetsbolaget?”, undrar han.

%d bloggare gillar detta: