Kommunen bekräftar att det gäller 650 bostäder i Kolarbyn

Kommunen bekräftar nu att det hemliga ärendet på måndag gäller en avsiktsförklaring att köpa de fastigheter i Kolarbyn som är till salu. Det gäller 650 lägenheter hos Hyresfastigheter i Fagersta AB respektive VS-hus AB.

Det ena bostadsbeståndet består av dryga 23 267m2 bostäder, totalt 391 lägenheter och 16 lokaler. Det andra beståndet uppgår till 19 710m2, varav totalt 265 bostäder om 18 248 m2. Kommunens befintliga bostadsbestånd som förvaltas av Norra Västmanlands kommunalteknikförbund är förhållandevis litet och uppgår till cirka 200 lägenheter.

”Ett förvärv av dessa två bolag som nu ligger ute till försäljning skulle innebära att kommunen genast blir en större aktör på bostadsmarknaden i Fagersta. En avsiktsförklaring av det här slaget är inte juridiskt bindande och innebär inte per automatik att förvärv kommer att genomföras, men ger till exempel kommunen att med ensamrätt genomföra granskning och genomlysning av fastigheterna”, uppger kommunen.

%d bloggare gillar detta: