Nu erbjuds 45-åringar vaccin mot Covid-19

Vaccineringen i Västmanland har gått så bra att man nu kan ta emot de som är födda 1976 eller tidigare. Det meddelar 1177.se

Övriga som välkomnas att boka tid är:
• De som har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp.

• De som arbetar patientnära (vårdar, undersöker eller behandlar patienter) inom folktandvården, hälso- och sjukvård, LSS/personlig assistent, privat vårdgivare, äldreomsorg, hemtjänst eller hemsjukvård.

• Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är:

• Kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck som kontrolleras inom vården.

• Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma som kontrolleras inom vården.

• Nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft och kontrolleras inom vården.

• Mycket kraftig övervikt med ett BMI över 40.
Kronisk lever- eller njursvikt som kontrolleras inom vården.

• Diabetes typ 1 eller typ 2. Gäller inte de som har graviddiabetes.

• Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling som är konstaterad inom vården.

• Downs syndrom.

%d