Fagersta kommun kan bli storägare till bostäder i Kolarbyn

Enligt vad Fagersta Nyheter erfar har Fagersta kommun planer på att köpa in en mängd hyresbostäder i Kolarbyn. Ett extra kommunstyrelse är inkallat till på måndag

”Fastighetsfrågor” är allt vad som står på dagordningen i kallelsen till det extrainsatta mötet med Fagerstas ”regering” där alla tunga beslut tas i praktiken.
Men det finns inte några handlingar bifogade och ledamöterna får bara veta att de ska skickas ut senare i veckan.

Enligt flera uppgifter till FN handlar mötet om att köpa en rad flerbostadshus i Kolarbyn. Det kan i så fall röra sig om en stor mängd lägenheter. Uppgifterna har dock inte gått att få bekräftade från officiellt håll. Locket ligger på.

Fagersta kommun har sedan länge en ambition att bli en stor bostadsaktör och bildar därför ett bostadsbolag med styrelse och verkställande direktör. Men dagens kommunala fastighetsbestånd är för litet för att bära ett bostadsbolag och därför är det aktuellt att utöka.

Intressant är att det extrainkallade mötet är förlagt till bara en timme före fullmäktige börjar. Det tyder på att vad som än ryms bakom rubriken Fastighetsfrågor så är det brådskande och finns uppenbarligen även majoritet för att driva igenom det.

%d bloggare gillar detta: