Totalförbud mot mobiler i Fagerstas simhall

På måndag kommer fullmäktige att besluta om förbud mot mobiler, surfplattor och kameror i simhallen. Förbudet träder i kraft direkt som anläggningen öppnar igen.

Sporthallschefen kom tillsammans med medarbetare i Fagerstahallen hösten 2020 med förslaget att införa skärmförbud i simhallen. Förslaget grundade sig i ett säkerhetsperspektiv med två utgångspunkter:

• Mobiltelefoner och surfplattor hindrar vårdnadshavare från att ha rätt fokus i simhallen, vilket utgör en omfattande säkerhetsrisk.

• De gäster som besöker simhallen ska av integritetsskäl inte behöva oroa sig för att bli fotograferade eller filmade.

Införandet av skärmförbud på idrottsanläggningar i allmänhet, och på bad- och simanläggningar i synnerhet, är relativt nytt. De första anläggningarna som införde förbudet i Sverige gjorde det omkring 2015-2016, därefter har en rad kommuner och simhallar följt efter.

Kultur- och fritidsavdelningen i Fagersta har varit i kontakt med sju av de kommuner som infört skärmförbud i sina simhallar under de senaste åren. Samtliga tillfrågade upplever skärmförbudet i deras simhallar som överhängande positivt. Långsiktigt skapar det större trygghet för besökare och personal, med fokus på säkerhet för framförallt barn och ungdomar.

Eftersom det råder politisk enighet är fullmäktiges beslut på måndagen bara en formsak för att sätta upp ett regelverk om vad som ska hända om någon bryter mot förbudet.

%d bloggare gillar detta: