Fagerstas kostnader för försörjningsstöd och placeringar fortsätter att stiga

Under mars månad betalades det ut drygt två miljoner kronor i försörjningsstöd i Fagersta, vilket innebär en ökning jämfört både med föregående månad och samma period i fjol.

Försörjningsstödet kostade 2 076 500 kronor, varav 685 500 är integration. Det är en ökning med 123 500 jämfört med mars förra året.
144 hushåll beviljades försörjningsstöd, men socialkontoret tog också 117 beslut om avslag varav flertalet på delar av denna ansökta summan.

Redan nu står det klart att inte heller årets budget kommer att kunna hållas av socialnämnden. Förutom ökade utgifter för försörjning, har kostnaderna för placeringar blivit mycket högre.
Inom Individ- och familjeomsorgen är prognosen sammantaget ett underskott på 9,5 miljoner.

När den centrala reserv som ska täcka upp för ökade kostnader angående vårdplaceringar och ekonomiskt bistånd är inräknad i prognosen blir underskottet istället 3,1 miljoner.

Externa vårdplaceringar kostar 21,4 miljoner och överskrider budgeten med 2,9 trots tillskottet.
”Det är inte antalet placerade individer som har ökat. Det är dyrare placeringar på grund av mer komplex problematik, till exempel missbruk, kriminalitet och trauma”, påpekar socialförvaltningen.

%d bloggare gillar detta: