Pandemin kostar Fagersta kommun miljontals kronor

Sjukfrånvaron inom kommunens största avdelning, socialförvaltningen, kostade under fjolåret drygt elva miljoner kronor, en ökning med närmare fyra miljoner jämfört med året innan. En betydande orsak är covidpandemin.

Den totala kostnaden för 2019 uppgick till 7 215 283 kronor och för 2020 hade den ökat till 11 181 144 kronor, inklusive sociala avgifter.
Den totala sjukfrånvaron för 2019 uppgick till 7,99 procent och i fjol till 9,06 procent.

Antalet tillsvidareanställda inom Socialförvaltningen var 527 personer.
Medarbetare i alla åldersgrupper har haft höjd sjukfrånvaro under 2020 jämfört med 2019.
Förvaltningen hade 2019 i snitt 30,7 sjukdagar. Förra året skedde en ökning till 33,6 sjukdagar.
2019 hade varje medarbetare i genomsnitt 3,3 sjuktillfällen och 2020 hade den siffran ökat till 4.

Sjukfrånvaron ökade hos kvinnor men sjönk hos män. Kvinnornas sjukfrånvaro uppgick 2019 till 8,54 procent och för fjolåret till 10,20. Sjukfrånvaron för män under 2019 uppgick till 6,09 procent och för 2020 till 5,65.

Frisknärvaron visar hur många procent av den tillsvidareanställda personalen som inte har någon sjukdag. Jämfört med föregående år har frisknärvaron minskat, 2019 uppgick den totalt till 30,67 procent och förra året till 19,24.

%d bloggare gillar detta: