Hälleskogsbrännan har blivit en turistattraktion

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Här kan man på nära håll uppleva följderna av skogsbranden och se hur naturen återhämtar sig och livet återvänder. Och alltfler turister besöker det rikskända området.

”Det är både intressant och skrämmande att se hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet”, konstaterar Länsstyrelsen som uppmanar besökare att fotografera och lägga ut på sociala medier.

Man påpekar att marktäcke och rötter har brunnit upp i den branddrabbade skogen, det gör att träden har sämre fäste i marken än normalt. Träd och grenar faller lättare här jämfört med i en vanlig skog, framförallt om det blåser. Även om en hel del träd fortfarande står upp är de döda och kommer att falla till marken under de närmsta åren.

”I naturreservatet stöter du på Helle, en räv som ger tips, ställer frågor och förklarar. Helle presenteras närmre på informationstavlorna vid respektive entré.
Längs stigarna finns symboler för sevärdheter, det så kallade sevärdhetsmärket, som visar att det finns något särskilt att se och/eller uppleva på platsen. I området finns också fem fasta fotopunkter. Här kan du fotografera och dela dina bilder i sociala medier, på så vis hjälper du till att dokumentera hur naturen återhämtar sig.”

Här är de tio besökspunkter som Länsstyrelsen tar upp som extra sevärda.

•Acktjärnen: En skogsväg leder till Acktjärnen, där det finns en grillplats.

• Björktjärnen: En stig som leder till Björktjärnen, där det finns en grillplats.

•Brandstigen: En stig som leder över hygget och i skogen där skogsbranden startade. Efter vägen finns grillplatser. Stigen går vidare in i naturreservatet Fermansbo urskog.

• Bäverstigen: En stig för barn som ligger precis intill bilvägen till Grävlingsberget.

•Gottriksstigen: En stig som leder till en gammal sågverksplats.

•Grävlingsberget: Huvudbesöksplatsen med stigar, utsiktstorn, toalett, uteklassrum och grillplats. Du kan ta dig fram till utkikstornet med rullstol och barnvagn, men inte upp i tornet.

• Hällestigen: En stig som går genom den branddrabbade skogen.

• Kolningsplats: Här kan du se en kolbotten och rester av en gammal kolarkoja intill vägen.

• Stjärnskådning: Här finns det bänkar som är anpassade för att titta på natthimlen.

• Uvstigen: En brant stig genom brunnen och obrunnen skog.

%d bloggare gillar detta: