Exceptionellt lågt intresse för att bli chef för Fagerstas skolor

Endast fem personer sökte toppjobbet som utbildningschef i Fagersta. Av dessa hoppade tre av och de övriga två ansågs inte tillräckligt kvalificerade.

Det blir allt svårare att rekrytera till höga chefspositioner inom skolan i Fagersta. De båda senaste gångerna som NVU sökt ny chef har urvalet varit magert.
När NVU nu läggs ner och Brinellskolan tas över av Fagersta kommun och inordnas med förskola och grundskola söker man en högsta chef för hela skolväsendet efter utbildnings- och fritidschef Per Österberg som går i pension.

Men bara fem personer sökte jobbet och efter hand återtog tre av dem sin kandidatur. Eftersom ingen av de två kvarvarande, varav en lokal sökande, ansågs hålla måttet så avbröts rekryteringen.

Det innebär att Fagersta kommun måste börja om hela den långa processen med annonsering, samtal, tester, referenstagning, med mera efter semestern.
Tills vidare får de ansvariga politikerna sätta sitt hopp till att Per Österberg stannar kvar ytterligare en tid.

Nu är det full fart på vildsvinen igen i Västanfors

Den senaste tiden har antalet vildsvin ökat markant i områdena kring Rosenlund, Sundbyberg och Skeppmora. – Det springer stora flockar med grisar vid Rosenlund. Folk möter dem till och med mitt på dagen, säger en bekymrad villaägare.

Flera villaägare har kontaktat FN om att problemet med vildsvinen i Västanfors åter har ökat. De har tidigare ställt till stora problem genom att böka sönder gräsmattor som kan kosta tusentals kronor att åtgärda.

I höstas gjorde Fagersta kommuns jaktlag en insats och ägnade flera dagar åt att skjuta bort vildsvin. Men det är ett svårt och besvärligt uppdrag eftersom djuren uppehåller sig bland bebodda hus. En som ringt jaktlaget fick beskedet att de skjuter något då och då men att de inte får skjuta suggor med kultingar.

– Suggan är fredad men kultingar får man skjuta. Gör man det brukar de hålla sig borta. Nu är de så nära våra trädgårdar igen. Blir så arg på kommunens flathet. Men det brukar hända något när FN skriver, säger en orolig villaägare.

Svinen upplevs också som en allt större trafikfara i synnerhet på Ängelsbergsvägen. En boende i Skeppmora mötte i dag en sugga med ett stort antal kultingar.

– Det är andra kullen bara i år, säger personen som råkat ut för att vildsvinen tar sig ända in på tomten och välter soptunnor och skräpar ner i jakt på mat.

Polisen tipsar om att samverka mot båttjuvar

Polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar ökar alltid i början och slutet av båtsäsongen. Och det är både små och lyxiga båtar som stjäls.Båtsamverkan är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtar.

”Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effektivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer.Båtsamverkan innebär att du inte bara ser efter din båt utan även grannens båt. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och skapar samtidigt gemenskap”, påpekar polisen i Västmanland.

Polisen uppmanar båtägare att de som lämnar båten en längre tid ber någon om hjälp med att ha uppsyn över båten. Man kan till exempel be någon att:

Polisen uppmanar båtägare att de som lämnar båten en längre tid ber någon om hjälp med att ha uppsyn över båten. Man kan till exempel be någon att:

 • se till att lamporna tänds vid olika tider
 • hålla båten ren och snygg från fågelspill
 • fälla ner eller öppna kapellet då och då
 • sätta upp flaggan
 • hänga ut en handduk eller dylikt
 • ösa båten regelbundet
 • försöka få din båt att se bebodd ut.
 • Polisen uppmanar också att märka motorn med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta. Ristar man in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.
 • Övriga åtgärder är att se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås och att ha en spårsändare GPS/GSM/VHF. Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.
 • ”Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg där”, tipsar polisen.

Nu erbjuds 45-åringar vaccin mot Covid-19

Vaccineringen i Västmanland har gått så bra att man nu kan ta emot de som är födda 1976 eller tidigare. Det meddelar 1177.se

Övriga som välkomnas att boka tid är:
• De som har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp.

• De som arbetar patientnära (vårdar, undersöker eller behandlar patienter) inom folktandvården, hälso- och sjukvård, LSS/personlig assistent, privat vårdgivare, äldreomsorg, hemtjänst eller hemsjukvård.

• Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är:

• Kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck som kontrolleras inom vården.

• Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma som kontrolleras inom vården.

• Nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft och kontrolleras inom vården.

• Mycket kraftig övervikt med ett BMI över 40.
Kronisk lever- eller njursvikt som kontrolleras inom vården.

• Diabetes typ 1 eller typ 2. Gäller inte de som har graviddiabetes.

• Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling som är konstaterad inom vården.

• Downs syndrom.

Fagersta kommun kan bli storägare till bostäder i Kolarbyn

Enligt vad Fagersta Nyheter erfar har Fagersta kommun planer på att köpa in en mängd hyresbostäder i Kolarbyn. Ett extra kommunstyrelse är inkallat till på måndag

”Fastighetsfrågor” är allt vad som står på dagordningen i kallelsen till det extrainsatta mötet med Fagerstas ”regering” där alla tunga beslut tas i praktiken.
Men det finns inte några handlingar bifogade och ledamöterna får bara veta att de ska skickas ut senare i veckan.

Enligt flera uppgifter till FN handlar mötet om att köpa en rad flerbostadshus i Kolarbyn. Det kan i så fall röra sig om en stor mängd lägenheter. Uppgifterna har dock inte gått att få bekräftade från officiellt håll. Locket ligger på.

Fagersta kommun har sedan länge en ambition att bli en stor bostadsaktör och bildar därför ett bostadsbolag med styrelse och verkställande direktör. Men dagens kommunala fastighetsbestånd är för litet för att bära ett bostadsbolag och därför är det aktuellt att utöka.

Intressant är att det extrainkallade mötet är förlagt till bara en timme före fullmäktige börjar. Det tyder på att vad som än ryms bakom rubriken Fastighetsfrågor så är det brådskande och finns uppenbarligen även majoritet för att driva igenom det.

Inget midsommarfirande i år heller i Västanfors

Det är nu klart att midsommarfirandet vid Västanfors hembygdsgård ställs in i år också. Istället för flera tusen personer på plats håller gården stängt.

Liksom i fjol är det covidpandemin som är orsaken till att det populära firandet ställs in. Det brukar komma flera tusen personer till hembygdsgården för att umgås, fika, titta på folkdans och dansa runt stången.

Men eftersom det skulle vara ohållbart att arrangera ett firande enbart för ett fåtal personer har hembygdsföreningen valt att ställa in och hålla stängt.

Nej till stort Team 21 för Fagerstas skolor

Kommunledningen har gett uppdrag till utbildningsnämnden att presentera förslag på hur ett samordnat Team 21 skulle kunna inrättas med mellanstadium, högstadium och gymnasiet.
Men sakkunskapen avråder.

Alfaskolan har inrättat en verksamhet, ”Studiero”, som i begränsad omfattning erbjuder elever med särskilda behov en lugnare studiemiljö.
Per-Olsskolan har ”Studion”, som i större omfattning än Alfaskolan kan erbjuda elever med särskilda behov hjälp i en lugnare miljö.
Mariaskolan har på grund av lokalbrist inte kunnat inrätta en verksamhet som kan erbjuda detta.

Risbroskolan har sedan flera år verksamheten Team21 som med specialkompetens erbjuder 12-15 elever hjälp.
Brinellskolan har inrättat en verksamhet, ”Bryggan”, som i begränsad omfattning kan erbjuda elever särskilt stöd.

Utbildningschefen Per Österberg har undersökt möjligheten att inrätta en gemensam särskild undervisningsgrupp och kommit fram till att detta inte är en lösning då eleverna måste ha en skol-och klasstillhörighet.

”Det finns också rättsfall där föräldrars rätt att välja skola väger tyngre än ett bedömt behov av särskild undervisningsgrupp.
Inrättande av särskilda undervisningsgrupper på varje låg-och mellanstadieskola kommer att kräva förutom anpassning av assistentorganisation tillskott av nya budgetmedel”, säger han.

Österberg konststerar att Risbroskolan har en väl fungerande verksamhet som under flera år gett ett bra resultat och att möjligheten till ökat samarbete med Brinell bör undersökas.

Utbildningschefen drar slutsatsen att ett samordnat Team 21 från mellanstadiet till gymnasiet inte är genomförbart. Men att Team 21 kan inrättas på varje enskild mellanstadieskola om lokalmässiga och budgetmässiga förutsättningar ges.

Risk för förorenat badvatten i Västanfors

Minst en gång varje sommar blir det sådana kraftiga regnmängder på kort tid att avloppsnätet blir översvämmat och förorenat vatten rinner ut i sjön Aspen.

Det senaste dygnet har regnet i Västanfors satt hård press på avloppsnätet och bräddavloppet nedanför Malmvägen får ta emot stora mängder vatten och föroreningar.

Efter provtagning brukar det leda till att Simbadet stängs några dagar medan skitvattnet av naturen transporteras söderut.
Hur det blir nu är ännu oklart.

Problemet med bräddavloppets placering diskuterades redan då frågan om Simbadet skulle öppnas igen var uppe till diskussion. Den lär komma upp igen eftersom det planeras byggnation av en mängd nya bostäder i ”Sjönära läge” alldeles intill.

Foto: Jörgen Hjerpe

11 200 för en nybyggd trerummare i Fagersta

Som väntat blir det inga låga hyror i de lägenheter som planeras i samarbete med Riksbyggen. Hyran för en etta blir 5 800, för en tvåa 7 900 och för en trea 11 200.

På måndag ska fullmäktige i Fagersta ta beslut om att bilda en kooperativ hyresrättsförening i Fagersta för det trygghetsboende som ska byggas bakom Coops parkering.
Det rör sig om 47 lägenheter fördelade på två femvåningshus.

Det kommer att bli hög boendestandard på lägenheterna som är ämnade för de som är över 65 år. Placeringen blir också bra med tanke på närheten till apotek och annat i centrum, samtidigt som det finns ett grönområde i direkt anslutning till fastigheterna.

Som pensionär kan man ha rätt till bostadstillägg när man bor i en kooperativ hyresrätt. Det kan uppgå till max 6 540 kronor per månad (2020) beroende på inkomst och tillgångar. De flesta som får bostadstillägg är ensamstående.

Upprörda känslor efter alla förnekanden från de ansvariga på Brinell

SVT sports granskande reportage om wakeboardgymnasiet har fått stort genomslag i hela landet. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson bedömer händelserna i Fagersta som förfärliga och helt oacceptabla.

Före detta elever berättade redan förra sommaren för FN om sexuella trakasserier, tafsande, vikthets och annat olämpligt som de råkat ut för under sin tid på riksidrottsgymnasiet i Fagersta. Även då förnekade de ansvariga att de visste något.

För många kommer elevernas uppgifter i SVT som en chock. Även skolledningen säger sig ha varit helt ovetande och vad som pågått med sexism, sexuella relationer, alkoholdrickande, mobbning, med mera.

Den högst ansvarige, NVU-chefen Henrik Junno, säger att han inte fått ta del av någon kritik trots att elever hävdar att de berättat för honom om missförhållanden. Se inslag här från SVT och läs även NVU-ordföranden Aneth Arvidssons kommentar nedan.

https://www.svt.se/sport/svt-sport-granskar/elever-pa-riksidrottsgymnasiet-larmade-om-missforhallanden-men-ingenting-hande

Stipendiater utsedda inom kultur och idrott

Årligen delar Norbergs kommun ut stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet och/eller det kulturella området. I år tilldelas Erik och Margareta Brate Kulturstipendiet och Hans-Erik ”Frasse” Lundberg idrottsstipendiet.

Motiveringarna är följande:
Norbergs kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas Margareta och Erik Brate för deras mångåriga arbete med att bevara, levandegöra och ge norbergarna tillgång till den lokala kulturhistorien – samtidigt som de frikostigt delar med sig av densamma i Bråfors Bergsmansby.

Norbergs kommuns idrottsstipendium 2021 tilldelas Hans-Erik ”Frasse” Lundberg. Om det ska bli en skidfest behövs en ”Frasse” – en allt i allo som genom alla år med stor kunskap och energi sett till att skidspåren alltid är fräscha – från december till sista snön är borta.

”Beklämd av det som eleverna har fått utstå”

Jag anser det är bra att SVT har gjort denna dokumentär och fått fram uppgifter som varit helt okända för oss. Är samtidigt djupt beklämd att det förekommit kränkningar av olika slag som elever upplevt och som de nu berättat om.

Det säger NVU:s ordförande Aneth Arvidsson, S, i en kommenterar till SVT sports dokumentär om varför vattenskid- och wakeboardgymnasiet lades ner över en natt.
– Såna kränkningar ska inte få förekomma överhuvudtaget och absolut inte av skolans personal som eleverna också varit i en beroendeställning till, påpekar hon

– När skolledningen fick information via Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion i juni 2020, så togs det på allvar och då var det första gången jag fick information om detta. Direktionen antog under hösten 2020 en handlingsplan om kränkande särbehandling och trakasserier, som gäller alla, elever såväl som personal så att alla ska veta hur man ska göra om man utsätts för något men också hur personal ska hantera anmälningar. Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal.

– Jag anser att skolledningens beslut var helt rätt att lägga ner RIG men önskar att eleverna hade fått stöd och hjälp med att anmäla dessa kränkningar ända sedan RIG startade 1999. Direktionen beställde också en genomlysning av revionsföretaget KPMG för att få reda på om skolledningen gjort misstag. I den genomlysningen framgår det att skolledningen har gjort rätt som lagt ner RIG men det har också framkommit viss kritik, avslutar Aneth Arvidsson, som varit ordförande för NVU sedan januari 2019.

 

 

Vänner tog saken i egna händer för att få tillbaka sin kamrats stulna flotte

Stölden av den stora flotten/flytbryggan vid stationen i Ängelsberg fick en minst sagt oväntad upplösning.

Efter att Fagersta Nyheter berättat om den stulna möblerad flotten hörde flera Fagerstabor av sig om att de sett den med flera personer på. På en bild ses några killar och en tjej.


– Efter flera tips och hjälp av bekanta som identifierade flotten och gav exakta positioner åkte jag och tre till ängelsbergsbor in till Fagersta i två båtar och lyckades prata tillbaka flotten och åkte hem med den, säger en man till FN.


– Ett 15-tal deltog i detta under kvällen men det var säkert ett 30-tal under helgen som varit ute med sina båtar och letat. Ungdomarna på flotten påstod att de hade ”köpt den i god tro”, något som Ängelsbergsborna inte trodde en sekund på.

Glassuccé på svarta fläcken ledde till nedskräpning

Efter att ha stått öde ett år blev det full fart på svarta fläcken i Vilhelminaparken i Fagersta på lördagen. En ambulerande glass- och munkförsäljare hade fullt upp hela dagen.

Vanligtvis står dessa rullande ekipage på Järntorget men medan det inte är tillåtet under ombyggnaden hänvisades lördagens säljare till svarta fläcken som är oordningställd just för det ändamålet.

Glassar och munkar gick åt som smör i solsken och papperskorgarna fylldes snabbt, vilket skapade irritation

– Jag frågade de som sålde om de kunde sätta upp eller lägga ut en större sopsäck eftersom alla papperskorgar var fyllda och mycket skräp fanns utanför och skräpade ner Vilhelminaparken.
Men svaret jag fick var att ”Det är inte våran sak vi kommer från Örebro så stick härifrån.”
Ett sådant otrevligt svar vill man ju inte ha och varför kan de inte ta hänsyn? undrar en ledsen Fagerstabo som kontaktat FN.

Flera andra skickade bilder på söndagen som visade på stor nedskräpning i parken, på grund av bristen på soptunnor i närheten av platsen för food courts. Detta tar NVK hand om på måndagen.

En annan Fagerstabo sa att det var trevligt att få sitta ned och äta en glass och att kommunen gärna får utöka antalet sittplatser.

– Det finns ju en del onödig asfaltyta att ta av här som ju alla vet.

Granbackens boende gladdes åt fest med ponnyer

För ett år sedan startade Elin Ekroos i Norberg verksamhet med sina två shetlandsponnyer, Selma och Rebell.

– Jag ville dela med mig av hästlivet till andra som kanske inte har möjlighet att ha egen häst av olika anledningar.

– Syftet med verksamheten är att man ska få känna på vad det innebär att ha en häst, både när det gäller det positiva som hästarnas inverkan på människans mående men även det tunga arbete som ligger bakom, säger Elin.

Grunden i verksamheten är fritids för barn i stallmiljö, det innebär tre timmar stalltid en gång i veckan mellan 14-17. Vi träffas, sköter om djuren, äter mellanmål och tar en rid- eller körtur tillsammans innan det är dags att gå hem för dagen.

Elin påpekar att verksamheten mäter utveckling hos barnen i form av välmående och inte i prestationer. Stallet är en kravlös plats där man får komma ut en stund i naturen tillsammans med andra som gillar hästar

– Hösten 2020 lånade jag in två ponnyer till i verksamheten då efterfrågan på platser var stor. Det är så roligt att jag och hästarna når ut till fler och fler, det var inget jag vågade hoppas på vid starten för ett år sedan.

Djur och natur har inte bara positiv inverkan på unga människor, i helgen var Elin och en kompis tillsammans med Selma och Rebell till Granbackens äldreboende i Norberg och hälsade på de boende.
Personalen hade dukat fram korv med bröd, tårta och kaffe i det fina vädret. De hade även pyntat med fina vimplar och de blev en mysig sommarfest tillsammans.

– En av de boende berättade om sin tid som bonde, han hade arbetat med hästar i skogen och plogat vägar med sina hästar. Det syns verkligen i ögonen när det väcker minnen, det liksom glittrar av glädje. Selma och Rebell var också väldigt nöjda med besöket, de matades med morötter av både personal och de boende, säger en glad Elin Ekroos.

Solklar seger för starkt Fagersta Södra

Södra vann nationaldagens träningsmatch hemma mot Säter med klara 3-0. Det var ett viktigt genrep inför seriestarten.

Äntligen var det efter en hel säsongs väntan dags för liveidrott med publik, som gladde sig åt att få se Fagersta Södra vinna mot Säter med 3–0 (1-0) i en match där det bjöds på både starkt värmande sol och en del regn.

Det bjöds också på mycket fin fotboll där Södras mål gjordes av Daniel Johansson, Neil Hillion och Alireza Ahmadi.

Foto: JÖRGEN HJERPE

Värre röra än någonsin vid Marias parkering

Trafiksituationen vid Mariaskolan är besvärligare än den någonsin varit. En orsak är att fler lämnar och hämtar sina barn med bil under pandemin.

I åratal har klagomål riktats mot farorna med att ha skolans parkering på andra sidan Knutsvägen eftersom vägen är starkt trafikerad, inte minst av tunga fordon till och från avfallsanläggningen.

Den mest radikala idén kom från en Västanforsbo som föreslog att vägen och parkeringen skulle byta plats. Den avfärdades dock på grund av de stora kostnader det skulle medföra att förstärka både marken och sidan närmast banvallen för att förhindra ras.

Många föräldrar och även skolpersonal har hört av sig om att situationen blir alltmer ohållbar, särskilt vid tider då skolan börjar och slutar.
FN var på plats på fredagen efter lunch och såg hur det fungerade med bilar som körde om före övergångsstället och blåste på utan hänsyn till hastighetsbegränsningen. Vore en idealisk plats för trafikkontroll med civilt polisfordon.

Meningen är att bilar ska parkeras på vänster sida på parkeringen och backas ut. Men det försvåras av att det står bilar även på den högra sidan, samtidigt som andra bilister kör där emellan för att hitta någonstans att stå.

Till det kommer de fordon som stannar på motsatta sidan av Knutsvägen, från Ängelsbergshållet och måste köras om samtidigt som det kommer bilar från andra hållet. Emellanåt var det riktigt trångt på vägbanan.

Sammantaget skapar detta en farlig trafiksituation för barn som måste korsa vägen. Och eftersom antalet barn som skjutsas och hämtas blivit fler under året då många föräldrar uppmanats att jobba hemifrån har problemet förvärrats.

 • Nej det skulle vara som förr när vi gick här, då fick vi ta oss hit och hem själva utan curlande föräldrar. Barn behöver röra på sig, sa en pappa som själv var där för att hämta sitt barn.
 • Det är ju i alla fall fredag och jag vill ha koll på det här spektaklet, tillade han.

Mer än två år efter starten är det ännu problem med Fagerstas 76-miljonerskök

Fagerstas prestigekök blev rejält mycket dyrare än beräknat. Prislappen hamnade på drygt 76 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som man först trodde. Men ändå fungerar köket inte tillfredsställande.

”NVKs arbete med att åtgärda byggfel på centralköket fortsätter, vilket medför ökad belastning och försvårar matlagning från grunden samt medför ökade kostnader”, konstaterar utbildningsförvaltningen i budgeten inför nästa år.

Köket på Fårbo är en av de största investeringarna på många år inom den kommunala sektorn och var från början kostnadsberäknat till 32 miljoner kronor.
Enligt planen skulle det nya köket stå klart senast första halvåret 2016. Men så blev det inte. Först 2018 satte arbetet igång och då beräknades det kosta 64 miljoner. Men det stannade inte heller där.

Kostnaden beräknades senare till 71 568 000 kronor. Men det visade sig att det uppstått oförutsedda utgifter. Den största av dem var anslutningsavgifter för fjärrvärme och el med 2 201 000 kronor.

Övriga fördyringar jämfört med budget var ändrade markförhållanden 1 584 740, vinterkostnader 1 289 301, samt fiberdragning 343 000 kronor.
NVK skickade räkningen vidare till kommunledningen som fick öka på med 4,5 miljoner. Totalt slutade notan på 76 000 068 kronor för Fårboköket.

För de ledande politikerna i Fagersta har bygget av köket varit en stolthet som dragits fram otaliga gånger, bland annat i 1 majtal, som bland det allra viktigaste de uträttat de senaste sju åren.
Men problemen har avlöst varann i köket ända sedan det invigdes.
Dels på grund av alla felbyggen och dels för att kommunen inte lyckades anställa tillräckligt med kompetent personal för storkökstillagning.

Efter mängder av klagomål från både äldreomsorgen och skolan anlitades en konsult för att utreda vad som gått snett. Konsulten presenterade en omfattande lista på åtgärder, som bland annat handlade om utbildning. Och arbetet har gett bra resultat, även om en del återstår att göra.

Men att det varit så stora problem med felbyggen har varit okänt för allmänheten fram till att utbildningsförvaltningens budgetförslag blev offentligt, där det alltså framkommer att byggfelen försvårar arbetet och medför ökade kostnader.
Fagersta Nyheter frågade NVK-chefen Kenneth Berggren vad det är för byggfel, vad de kostar att åtgärda och vem som betalar?

 • Det är ett antal anmärkningar från byggtiden som ej fungerar fullt ut och det arbetas med åtgärder på detta. Det är byggherren som ska åtgärda dessa anmärkningar så ur den aspekten bekostas de felen av byggaren.
  Vi arbetar tillsammans med utbildningsförvaltningen i detta och försöker finna bästa lösning för deras verksamhet så de ska få optimal funktion i anläggningen utifrån sina behov, svarar Berggren.

150 ungdomar får jobb i sommar i Fagersta

Inför sommarlovet har Fagersta kommun erbjudit rekordmånga i åldern 16 – 18 år feriejobb. Intresset är stort från ungdomarna att få prova på arbetslivet och samtidigt tjäna en slant.

”Vi kan glädjande konstatera att alla som sökt och uppfyllt kriterierna har erbjudits jobb. Det är sysselsättning till drygt 150 unga”, uppger kommunen och fortsätter:

”Arbetet med sommarjobb har förändrats inför den här sommaren för att öka kvalitéten på de jobb som erbjuds och för att ge unga en så bra upplevelse som möjligt. Bland de förändringar som genomförts kan nämnas krav på att alla handledare ska genomgått handledarutbildning, digitala informationsträffar inför att sommarjobben startar upp och att alla unga i målgruppen erbjuds lika lång tid att jobba det vill säga två veckor.”

Man har även sett över informationen sommarjobb på webbplatsen och unga kommer även att ha möjlighet att söka jobb hos kommunen på övriga lov såsom höst-, jul- och påsklov.

Man har också prioriterat att få till en mångfald av arbeten, vilket har resulterat i att flera verksamheter i år tar emot sommarjobbare. Dessutom har kommunen ett nära samarbete med flera föreningar där unga också erbjuds sommarjobb.

”Vi vill möjliggöra att unga får arbetslivserfarenhet och bra och meningsfull sysselsättning under ferieperioderna och arbetet med Unga jobb är ett led i detta”, påpekar kommunen.

Bil mejade ned staket till trädgård i Fagersta

En bilförare tappade kontrollen över sitt fordon på fredagskvällen och mejade ned ett staket på vänster sida innan det blev stopp.

Räddningstjänst och ambulans larmades vid kvart över sex på kvällen om olyckan på Aspvägen och när de kom fram var föraren på väg gående därifrån.
Han ropades tillbaka av räddningsledaren och fick sätta sig i bilen medan han undersöktes av ambulanspersonal.

Varför han körde snett över vägen och in i staketet på vänster sida i färdriktningen är oklart. Ingen polis hade kommit till olycksplatsen så länge FN var där.
Men enligt ett vittne som hört av sig kom mannen i hög fart och var nära att köra in i ett staket på Bruksvägen innan han svängde in på Bragevägen och vidare mot Aspvägen där det tog stopp.

Facken starkt kritiska till nedskärningsplaner

Enligt planen kommer förskolans budgetram i Fagersta att sänkas även nästa år med 3,8 miljoner kronor. Det innebär att en, kanske rentav två avdelningar, måste stängas för att minska personalen. Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet är starkt kritiska.

”Åtgärd för att hålla budget år 2022 blir att avveckla ytterligare en singelavdelning, vilket resulterar i att tre medarbetare kommer att få sina anställningar avslutade. Barnen i den aktuella gruppen kommer att fördelas ut på de då 38 kvarstående avdelningarna, vilket kan komma att innebära en förtätning i barngrupperna.
Denna anpassning räcker inte till för att nå ramen. Ytterligare konsekvens kan bli avveckling av ännu en förskoleavdelning” säger utbildningsförvaltningen i en budgetanalys.

Kommunal konstaterar att förslaget innebär större barngrupper, sämre arbetsmiljö med risk för psykisk och fysisk ohälsa, risk för fler tillbud och olycksfall, sämre kvalitet, samt risk för uppsägning av personal.

Kommunal Norra Västmanland kräver att risk- och konsekvensanalyser görs inför varje tilltänkt åtgärd i effektiviserings- och/eller besparingssyfte.

”Utbildade barnskötare är viktiga och behövs i verksamheten. Ge Fagerstas barnskötare arbetsro och en förskola att fortsätta vara stolt över. Förlita er inte enbart på en demografisk modell som leder till förhastade beslut.
Dessa åtgärder kommer att göra att Fagersta Kommun inte framstår som en attraktiv arbetsgivare”, skriver Kommunal i en kommentar.

Läs Lärarförbundets reaktion i nedanstående artikel.

Många tuffa frågor från Fagerstas lärarförbund

Lärarförbundet, som företräder förskolelärarna, reagerar också kraftigt på Fagersta kommuns planer på nedskärningar. De undrar hur de styrande tror att folk ska flytta till Fagersta om man drar ned på förskola och skola.

Här är hela deras brev:

”• I Fagersta planerar ni politiker att det ska byggas och då bland annat planerats för 400 nya bostäder vid Västanfors sjöläge.
Vilka har ni tänkt ska bo där och hur har ni tänkt locka hit personer och familjer från andra kommuner om ni planerar att dra ner på de samhällsviktiga funktionerna förskola och skola?

Får personer som eventuellt tänkt sig att flytta hit reda på att det är planerat att rejält förtäta förskolans barngrupper som gör att flytten till Fagersta uteblir. Vad kostar då de tomma bostäderna i förhållande till de neddragningar ni nu är på väg att genomföra?
Vi i Lärarförbundet får inte den ekvationen att gå ihop.

• Vad har nya förskolan Skogsgläntan gjort för nytta för all personal och alla barn i förskolan?
Då det vid planerandet av nya förskolan lät som att ”nu ska vi bygga bort de stora grupperna i förskolan”. Var tog den visionen vägen?
Istället stängdes lika många avdelningar som det öppnades på nya förskolan. Så den ekvationen blev plus minus noll!

• Så återigen sviker/sparar politikerna i Fagersta på kommunens yngsta invånare som inte får tillfälle att göra sin röst hörd. Hur går detta ihop med den av Sverige ratificerade Barnkonventionen?
Ska grupperna ytterligare och återigen förtätas vilken arbetsmiljö leder det till för barnen? Att vara många på en avdelning kan likställas med om minst 22 politiker skulle samsas på samma yta som förskolebarn har till sitt förfogande. Arbetsro? Ljudnivå? Trängsel?

• Vilken inställning har ni politiker till den årliga rankingen ”Bästa skolkommun”?
Finns det någon vision om att Fagersta ska kunna klättra uppåt på den listan?

• Att spara så på förskolebarn/skolelever kan man ju undra vad det leder till i förlängningen? Trasiga och stressade tonåringar? Varför mår så många skolelever dåligt? Var finns de mindre grupperna med fler vuxna som barnen kan ty sig till? Inte blir det bättre av att förtäta grupper i utbildningssystemet. Vi ser ju redan nu hur det ser ut.

• Hur tänker ni politiker om en redan oerhört stressad och nerkörd (risk för längre sjukskrivningar) yrkeskår efter att stått i frontlinjen i över ett års pandemitid?
Hur har ni tänkt att arbetsmiljön kommer att påverkas för förskollärare och lärare i denna samhällsviktiga verksamhet? Är ni beredda på att fullständigt köra slut på yrkeskategorin lärare?

• Genom att förtäta grupper, ta bort kringpersonal som bland annat barnskötare, pooltjänst och resurser hur har ni då tänkt att de få förskollärare som finns i verksamheten ska hinna med alla de uppdragen som den nya läroplanen kräver?
Ger det automatiskt högre lön till de lärare som blir kvar och ska göra andra yrkesgruppers arbetsuppgifter?
Blir det då ni politiker som får stå som ansvariga mot Skolverket när de vill ha in alla förskolor, grundskolor och gymnasiers systematiska kvalitetssäkringar varje år?
Kvalitetssäkringar som kommer att visa på en försämring av kvaliteten på de olika utbildningsverksamheterna som finns i Fagersta kommuns regi.

• Hur ser er strategi ut för rekrytering av lärare till alla skolformer? Hur ska vi som fackliga representanter förhålla oss till information om den intervjuade frågar om barngruppers storlek. Fast det kanske inte blir aktuellt med nyrekryteringar alls de kommande åren?

• Hur tänker ni politiker om Skolverkets riktlinjer för barngruppsstorlek i förskolan? Hur ska vi kunna undervisa utifrån förskolans läroplan om grupperna förtätas. Det är inte bara att dela upp barnen i smågrupper eftersom vi personal har olika saker att ta hänsyn rent arbetsmiljömässigt.
Vi ska ha möjlighet och marginal att ta ut vår 30-minutersrast inom fem timmar från arbetsstart. Med förtätningar i förskolans grupper finns ingen möjlighet att all personal ska hinna ta ut sin lagstadgade 30-minutersrast och samtidigt undervisa i många fler små grupper för det blir om grupperna blir större.

• Blir lite tight nu att nå upp till målet med barngruppers storlek utifrån Skolverkets riktlinjer till er vision 2030?

• På kommunfullmäktige i april ställde Elisabeth Hanning frågan till Sune Andersson om hur nya förskolan Skogsgläntan påverkat storleken på förskolans barngrupper.
Tyckte Sune A då sa att ni politiker lyckats sänka med 1,5 barn/grupp. Ska ni nu själva rasera detta genom att förtäta igen? Hur ska ni då lyckas nå upp till målet med barngruppers storlek utifrån Skolverkets riktlinjer till år 2030 som ni ständigt påkallar som vision 2030?

• Vad händer om den demografiska modellen inte följer den plan ni politiker lagt fram och vi står där med stora förtätade barngrupper, uppsagd personal/lokaler, tänker ni förtäta ännu mer då?

Styrelsen i Lärarförbundet lokalavdelning Fagersta”

Före detta rymling från Sundbo jagas för mord

En 20-årig för detta Sundbointagen jagas nu av ett stort polisuppbåd i Stockholm efter attacken utanför Västermalmsgallerian i Stockholm i fredags då en 27-årig man knivhöggs så illa att han miste livet.
Hans 29-årige vän fördes till sjukhus med allvarliga skador.

Polisens misstankar riktades ganska snart mot en syskontrio. En 26-årig bror och en 24-årig syster till 20-åringen har nu gripits. Kvinnan greps på Arlanda när hon skulle fly landet.

20-åringen rymde år 2019 från Sundbos slutna avdelning Aspens rastgård genom att hota personal. Han hämtades upp av kompisar utanför.
En tid senare deltog han i ett uppmärksammat kidnappningsdrama. Tillsammans med två jämnåriga kumpaner kidnappade han en 15-årig pojke i södra Stockholm.

Enligt Expressen hade hans medkumpaner också rymt från Sundbo genom att hålla fast en kvinnlig vårdare, ta hennes larmtelefon och namnbricka och tvinga av henne utpasseringskoden.

Pojken överröstes med sparkar och slag och en machete riktades mot honom och en kniv sattes mot hans hals.
De hotade med att spänna fast pojken vid bilen i ett rep och köra i väg om han inte snabbt skakade fram 50 000 kronor. 15-åringens föräldrar fick fram drygt halva summan. Då släpptes 15-åringen som var svårt misshandlad.
20-åringen dömdes till två år och två månader för människorov.

Tre Västanforsare uttagna i landslagstrupp

Den preliminära truppen inför P21–VM i bandy i Finland har nu tagits ut av förbundskaptenen Pierre Roos. I truppen finns Filip Backström, Gabriel Augustsson och Clas Boström från Västanfors.

– Vi har valt att ta ut en stor trupp för att kunna observera så många spelare som möjligt som är födda 2001 och 2002. På grund av pandemin har vi inte kunnat se så många spelare som vi hade gjort i vanliga fall. Nu vill vi ta chansen att kunna scanna av alla, säger förbundskapten Pierre Roos till Svenska Bandyförbundet.

Lägret i september blir avgörande för hur truppen slutligen kommer att se ut.
– Jag och Oscar (nye assisterande förbundskaptenen Oscar Jonsson) tycker att det ska bli roligt och spännande att jobba med en så stor trupp och att se så många spelare på lägret.
Vi kommer att dela in killarna i tre lag där vi spelar en internturnering. Det blir ett första avstamp på väg mot VM. Det och att presentera upplägget för resten av VM-säsongen och hur vi tänker framåt, fortsätter Pierre Roos.

Truppen kommer sedan att bantas till samlingen därefter, som är ExTeCupen i Ljusdal i oktober.
– Vårt stora mål är så klart att vi ska till Finland och vinna VM-guld. Revanschlustan är stor, avslutar Pierre Roos.
Världsmästerskapet spelas i Finland i januari 2022. Foto: JÖRGEN HJERPE

Det kan bli mycket dyrare att hyra än att äga

Kommuner som gör en riktig kalkyl ser att det under 30 år blir ungefär dubbelt så dyrt att hyra sina fastigheter som att äga dem själv.”
Det säger fastighetskonsulten Daniel Svensson, som i 20 år hjälpt kommuner att spara pengar, till Dagens Nyheter.

Han anser det självklart att det blir billigare i längden att äga och att många beslutsfattare är genuint okunniga.
”Det finns inga fördelar med att hyra, om det inte bara gäller en tillfällig lösning. Sunt bondförnuft är vad som gäller”, säger han och gör en jämförelse:

”Jag har aldrig träffat en kommunal tjänsteman eller en lokalpolitiker som äger en villa som sedan säljer den och bor kvar, men då hyr den. Om man inte gör det privat varför ska man då göra det när man kliver in i sin roll i kommunhuset? Det är väldigt märkligt”.

Privata fastighetsbolag hör dagligen av sig och erbjuder sig att köpa in kommunala fastigheter som sedan ska hyras istället. Fagersta kommun nappade på ett sådant erbjudande och sålde Brukskontoret och Norra station för drygt 20 miljoner till fastighetsbolaget Offentliga hus för att sedan hyra in sig i 25 år.

Konsulten Daniel Svensson har tillsammans med länsstyrelsen kartlagt hur 33 kommuner arbetar.
”Det visade sig att många inte ens vet vilka hus de äger. Kommunerna vet inte hur stora fastigheterna är eller vilka kostnader de har. När vi frågat hur deras investeringskalkylverktyg ser ut har de inget svar. Många är genuint okunniga”, säger Daniel Svensson och fortsätter:

”Det är där de privata fastighetsbolagen kliver in. De säger att de kan städa upp husen, köpa dem och hyra ut dem till kommunen – ”så att ni slipper betala för det”. Bolagen ser ut som räddare i nöden, utan att kommunen förstår innebörden av vad de kommit överens om. Det brukar ta sju, åtta år innan de inser att det blir väldigt dyrt”.

”Hade kommunerna haft lika kompetent personal som fastighetsbolagen som förhandlar om det här hade det inte blivit några hyraffärer över huvud taget”, säger han till DN.

Och han får medhåll från sakkunnigt håll.
”Vad vi funnit – om man antar att alla variabler är lika i övrigt – är att det är ekonomiskt mer fördelaktigt att äga fastigheten”, säger Emelie Värja, forskningschef vid Kommuninvest.

På DN:s fråga om Härnösands stora hyresupplägg, som var ett sätt att hantera pensionsskulden var ett klokt beslut, svarar Eric Liljeström, lokalförsörjningschef i kommunen:
”Sammanfattningsvis nej. Hade den majoritet som sitter i dag fattat beslutet, så hade man inte gjort så här. Det finns fördelar i och med att man frigör kapital men nackdelarna överväger tydligt, det ser vi nu. Om kommunen kan finansiera investeringar, så är det alltid billigare än att låta en extern aktör göra det.

Kommunchefen slutar efter långdragen träta

Marie Tollefsen Markström slutar sin tjänst som högsta chef för Skinnskattebergs kommun. Det blev klart på torsdagen efter en lång och uppslitande konflikt med kommunalrådet Lena Lovén Rolén, S.

I ett mejl till ledningsgruppen meddelar Tollefsen Markström att hon slutar redan 1 juni och tackar kollegorna för ett gott samarbete.

Bakgrunden är att Marie Tollefsen Markström anmält kommunalrådet för att ha åsidosatt de regler som gäller inom kommunal förvaltning och bland annat ensam skrivit under dokument där det krävs att även kommunchefen skrivit på.

Lena Lovén Rolén har tagit mycket illa vid sig av anklagelserna och hävdar att hon är helt oskyldig. Relationen mellan kommunalrådet och kommunchefen blev under hösten alltmer ansträngd och kommunalrådets ledarstil ifrågasattes.
En rapport från kommunrevisionen riktade i höstas tuff kritik mot Lena Lovén Rolén och i samband med det blev kommunchefen långtidssjukskriven för att även hon tagit mycket illa vid sig av den offentliga konflikten, som bland annat spårade ur med att S-supporters till kommunalrådet skrev klart olämpliga inlägg på Facebook. Något som hon tog avstånd från.

Enligt uppgift från flera tjänstemän i kommunen påverkar den frostiga relationen mellan deras två högsta ledare det dagliga arbetet mycket negativt. Personalen är splittrad angående vem av dem de stödjer.

 • Vi försöker jobba på men Skinnskattebergs kommun tar oerhört mycket stryk av det här. Någon av dem måste bort snabbt om vi anställda ska kunna sköta vårt arbete effektivt, säger en av dem till FN.

Det är inte ovanligt med konflikter på denna nivå och oftast slutar det med att politikern är den som vinner striden genom att den högste tjänstemannen köps ut, vilket sker även i det här fallet.
Totalt kostar konflikten skattebetalarna miljoner med utköp och utredningar.

Slutlånat av cyklar efter stölder och förstörelse

Fritidsbankens ansvariga har fått nog av att så många missbrukar förtroendet att gratis få låna cyklar två veckor i taget. Antingen behåller lånare dem eller så förstörs de.

Hela den populära idén med Fritidsbanken går ut på att vänliga Fagerstabor skänker sportartiklar istället för att sälja dem på begagnade marknaden. Ofta rör det sig om saker som är i mycket bra skick, ibland som nya.
Vitsen är att de som inte har råd ska kunna pröva på olika sporter och fritidssysselsättningar under en tvåveckorsperiod i taget.

Men när det gäller cyklar har det inte fungerat som det var tänkt. Efter en rad påtryckningar både via samtal och digitalt utan att få gehör åkte två man från Fritidsbanken för att hämta tillbaka saknade tvåhjulingar.

”Vi fick med oss tre cyklar, varav två var trasiga och en så pass förstörd att vi måste skrota den. Kunde gjort polisanmälan för grov skadegörelse även på denna. Allt detta med en rad stulna cyklar, en massa trasiga cyklar och detta eviga tjatande om att få tillbaka cyklarna i rätt tid är energikrävande”, skriver Fritidsbanken på sin Facebooksida.

Resultatet blir att cykelutlåningen i praktiken läggs ner från och med 1 juni, men man kommer att behålla några cyklar för vuxna i fall någon är i akut behov, behöver ha för sommarjobbet, exempelvis.
Man behåller även några barncyklar med stödhjul i fall någon familj är i akut behov eller vill lära sitt barn att cykla.
Det kan också bli gemensamma aktiviteter på cykelbanor.

”Det är riktigt tråkigt att behöva ta sådana här beslut, men vi har hel enkelt tröttnat. Detta år är mycket värre än förra året och diskussioner har pågått länge hur vi ska göra med cykelutlåningen. Vissa kan se detta som ett misslyckande men ni är välkomna in till vår verkstad så får ni se vad cyklarna är i för skick. Vi har provat alla möjliga varianter för att få detta att fungera men responsen har inte blivit som vi har tänkt oss”, påpekar Fritidsbanken.

Kommunalrådet stärker sin makt i Fagersta

Marino Wallsten, S, blir ordförande i det nyinrättade kultur- och fritidsutskottet i Fagersta. Det innebär att hans makt stärks över detta område som Sune Andersson, S, basar över sedan drygt fem år.

Från första juli flyttas ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna i Fagersta till kommunstyrelsen. För att bereda ärendena inrättas ett särskilt utskott.
Kommunstyrelsen har redan ett arbetsutskott för allmänna frågor men nu behövs ett särskilt utskott som ska vara specialiserat på kultur, idrott och andra fritidsfrågor.

Valberedningen föreslår att Marino Wallsten blir ordförande och att Ulrika Skoglund, S, Jan Johansson, M, Shiro Biranvand, V, samt Bertil Fredriksson, SD, blir ledamöter i utskottet.

Sune Andersson behåller det politiska ansvaret över utbildningsnämnden som från den 1 juli även innefattar gymnasiet.

The Hives headline på festival i Norge

Efter mer än ett års inställda turnéer ser det nu äntligen ut som att The Hives ska få framträda på stora estrader igen. Bandet är bokat till den norska festivalen MiniMalakoff i Norge i juli.

Efter att en stor del av världens proffsmusiker ha tvingats levt i stor ovisshet och med mängder av inställda shower ända sedan förra våren, tyder det mesta på att man i sommar öppnar för festivaler på flera håll.

Sent på tisdagskvällen gick den norska festivalarrangören för ”Malakoffveka” ut med att The Hives blir det stora dragplåstret vid årets musikfestival som avslutar veckan i Nordfjordeid i västra Norge.
Så här skriver arrangören på sin Facebooksida:

”Tick Tick Boom! The Hives til Nordfjordeid og MiniMalakoff 21🔥🔥🔥
Kor fett blir ikke det folkens!!!!!!
Dei svenske punkrrockarane har eit solid rykte som eit av dei aller tøffaste livebanda i verda, og få band matchar energien og stemninga som blir på ein The Hives-konsert.
Kan dette bli den fetaste festivalkonserten denne sommaren?
Vi spår det!”

Biljetterna släpps fredag 28 maj klockan 10.

Stor skillnad mellan vad politiker och företagare tycker om klimatet

Medan Fagerstas politiker ger sig själva 4,23 i betyg om vilken attityd de har till företagande så blir det inte ens godkänt av företagarna själva. 2,58 blir betyget till makthavarna.

”Det är politikerna som i slutändan har den yttersta makten att fatta de besluten som påverkar förutsättningarna att driva företag i kommunen.
Politikernas syn på och samarbete med näringslivet är därför en avgörande faktor för det lokala företagsklimatet”, säger Svenskt näringsliv i rapporten om företagsklimatet.

Fagersta är i stort behov av fler små och medelstora företag dels för att minska sårbarheten av att vara så oerhört beroende av framför allt två stora industrier, och dels för att kunna locka fler att etablera och bosätta sig i staden.

Men medan framgångsrika småföretag växt fram på många håll i landet under många år, har det varit svårt att få nya att etablera sig i Fagersta, som också har länets högsta arbetslöshet.

Vartannat år får samtliga ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige i princip samma enkät som företagarna får.
Resultaten från enkäten till politikerna är till för att kunna se om företagare och politiker i varje kommun tänker lika kring företagsklimatet.

Svaren visar att det är mycket stor skillnad på vad politikerna påstår är deras inställning jämfört med vad berörda företagare i Fagersta anser.
Företagen ute i landet har större tilltro till vad politikerna säger om sin attityd till företagande, där de får 3,26 i betyg. Klart godkänt alltså. Medan Fagerstaföretagarna bara ger betyget 2,58 till politikernas attityd.

”Att det finns en samsyn kring olika frågor hos företagare och politiker, oavsett om det handlar om ett bra eller ett dåligt betyg, är en signal kring företagsklimatet precis som att det är en signal om företagare och politiker tycker helt olika kring en fråga”, påpekar Svenskt näringsliv.

20-åring livshotande skadad efter attack

Vid halv ett-tiden natten till tisdagen fick polis och ambulans larm om att två unga män var allvarligt skadade i Norberg. De fördes till akuten med stickskador.

Den ene mannen visade sig vara livshotande skadad och opererades akut. Den yngre var lindrigare skadad. På platsen fanns en man i 20-årsåldern. Han greps misstänkt för två fall av grov misshandel. De båda männen, en tonåring och en i 20-årsåldern, hade attackerats med ett vasst föremål.

Hård kritik mot att den mordmisstänkte rymde

Flera i personalen på Sundbo ungdomshem utanför Fagersta är kritiska mot att den 19-åring som avtjänade ett straff för två mordförsök fick möjlighet att rymma.
Han sitter nu häktad för mord.

19-åringen har ett stort våldskapital och dömdes som 16-åring för två mordförsök i Markbacken i Örebro, som inträffade 2018. Enligt tingsrätten hade mordförsöken ”karaktären av avrättningar”.

Vid en spektakulär rymning i slutet av förra sommaren blev han och en tonåring från ”dödspatrullen” fritagna från Råby ungdomshem i Lund av personer som var beväpnade.

De båda var på fri fot under cirka en månad innan de greps i Örebro efter en biljakt i slutet av september. 19-åringen kom med buller och bång till Sundbo där han belades med fulla restriktioner. Han fick inte ha någon kontakt alls med personer utanför Sundbo.

Men enligt uppgifter till Fagersta Nyheter dröjde det inte länge förrän han fick lättnader i restriktionerna, han fick ha kontakt med familjen. Sedan följde att han fick ha kontakt med sin flickvän och en ”kompis”.

”Detta möjliggjorde att han kunde ha kontakt med sina kriminella kompisar. Tiden från oktober tills han rymde den 12 januari var inte fläckfri, han medverkade i två situationer som utmynnade i våld”, säger en källa med insyn.

Men 19-åringen visade också god skötsamhet, vilket gjorde att ledningen beslutade att han skulle få börja gå utanför skalskyddet. Han fick veta när han skulle få gå på gymmet vilket gjorde att han kontaktade sina kriminella kompisar och de hämtade honom på området.

Trots en omfattande polisjakt lyckades 19-åringen hålla sig undan. Den 28 februari sköts en 25-åring ihjäl på öppen gata i Örebro. Efter knappt tre månader fick polisen i förra veckan ett genombrott i mordutredningen och slog till mot tre tonåringar i Mellansverige. Flera husrannsakningar genomfördes.

På torsdagen häktades Sundborymlingen på sannolika skäl misstänkt för mord. De andra två häktades på den lägre misstankegraden.

FN har talat med flera företrädare för SIS ungdomshem men alla svarar att de inte kan gå in på enskilda personärenden.

Sundborymling häktad misstänkt för mord

En 19-åring som rymt från Sundbo ungdomshem utanför Fagersta har häktats på sannolika skäl misstänkt för ett mord i Örebro en tid efter att han rymde. Polisen slog till i gryningen mot honom och två andra.

19-åringen har ett stort våldskapital och dömdes som 16-åring för två mordförsök i Markbacken, som inträffade 2018. Enligt tingsrätten hade mordförsöken ”karaktären av avrättningar”.

Förra sommaren fritogs han av två maskerade och beväpnade män från ett ungdomshem i Skåne. Efter en biljakt genom Örebro kunde han gripas av polisen. 19-åringen placerades istället på Sundbo som anses vara ett av landets rymningssäkraste ungdomshem.
Men han rymde även därifrån i januari i år efter att det gjorts en riskbedömning att han inte skulle rymma.

Trots en omfattande jakt lyckades 19-åringen hålla sig undan. Den 28 februari sköts en 25-åring ihjäl på öppen gata i Örebro. Efter knappt tre månader fick polisen i förra veckan ett genombrott i mordutredningen och slog till mot tre tonåringar i Mellansverige. Flera husrannsakningar genomfördes.

På torsdagen häktades Sundborymlingen på sannolika skäl misstänkt för mord. De andra två häktades på den lägre misstankegraden.

Norrby sätter upp Fröken Julie i modern tappning

Den världsberömda klassikern Fröken Julie av August Strindberg från 1888 sätts upp av Norrby teater på ett lite ovanligt och spännande sätt med Mohammed Rabia, Carina Fredriksson och Louisa Eriksson i rollerna.

– Vi arbetar med Fröken Julie av idag, Vår Julie blir kär i Jean som kommer från Libanon. Julie och Jean besvarar kärleken till varandra. En sann, ren och borde vara enkel kärlek. Men snart visar det sig att det inte är så enkelt. Det finns många motsatser såsom man – kvinna, över- och underklass, svensk och flykting, säger regissören Helena Nygårds.

Vad har de att vinna eller förlora? Vad är deras innersta tankar när allt ställs på sin spets?
Julies och Jeans kärlek är stark, men är den tillräckligt stark?

Sakta men säkert inser de att kärleken även kan söndra och skapa tvivel, och är valet verkligen bara deras eller påverkas det av fostran, normer, seder, kultur, status och makt-

– Rent konstnärligt är vissa delar gjorda för vilket tryck, normer, seder och kulturer som kan finnas inom oss medvetet och omedvetet, påpekar Nygårds.

Jonas Petersson filmar föreställningen under juni
för att utöka scenrummet och göra undertexter och berättande scener lättare för dem som inte helt kan följa det svenska språket.

Bilderna är från repetitionerna.

Nu agerar ett desperat samhälle genom att ta guldkedjor

/KRÖNIKA

I går berättade inrikesminister Mikael Damberg, S, att kampen mot den organiserade brottsligheten ska inriktas på att ta av unga män de guldkedjor, lyxbilar och exklusive klockor värda miljonbelopp som de skryter öppet med, utan att ha några andra inkomster än socialbidrag.

I många stadsdelar i landet har gängkriminaliteten tagit över, med mord på tonåringar, avancerad droghandel och ett förakt för det svenska samhälle som öppnade sina armar för många av dem som nu står i centrum för angreppen på rättsväsendet och därmed demokratin.

Och sedan är Socialdemokratin och Miljöpartiet förvånade över att allt fler inom arbetarklassen väljer att stödja Jimmie Åkesson. Problemen har ju socioekonomiska orsaker hävdar de. Fattigdom alltså.
Medan de samtidigt höjer rösten för att sätta riktigt hårt mot hårt mot de företagare som väljer att spara sina pengar i ”skatteparadis” istället för i Sverige där merparten av en inarbetad slant faktiskt går till stat och kommun och därmed bidrar till dem som inte gör rätt för sig. Något som en del lokalpolitiker tycks vara totalt omedvetna om.

Självklart ska lagar och regler följas och Fagersta Nyheter exempelvis, bidrar med en ansenlig summa pengar varje år till kommunens välfärd trots – eller kanske rentav tack vare – den politiska kommunledningens försök att på olika fula sätt motarbeta nyhetskanalen.

Men att skylla den kraftigt ökade och råa brottsligheten i landet på sociala orsaker, är att göra det lätt för sig. Ett exempel är den 24-årige man i Fagersta som kom hit under den senaste flyktingkrisen och ville ha ett lyxigare liv och annat som de allra flesta hårt arbetande Fagerstabor inte ens kan drömma om, åkte och stal 150 exklusiva fåglar.

Fågeluppfödaren i Uppsala hotades med pistol mot sitt huvud, bands, misshandlades och att han skulle dödas om han kontaktade polisen.
24-åringen gick bryskt fram när han och två kompisar stal fåglarna och visade ingen hänsyn när de roffade åt sig vuxna djur som hade ungar att sköta och som dog.

24-åringen nekade till anklagelserna under rättegången. Men åklagaren kunde visa att han ringt fågeluppfödaren strax före rånet och dessutom hittades runt hälften av de stulna fåglarna hos Fagerstabon i misär i Kolarbyn. Resten är försvunna och har troligtvis sålts.

Det är naturligtvis bra att det svenska samhället äntligen reagerar och försöker nya vägar för att få bukt med hänsynslös knarkhandel, hedersmord och annat.
Men att fortsätta skylla på socioekonomiska orsaker till den allt grövre och råa brottsligheten leder ingen annanstans än att klyftan mellan traditionella partier och hederligt arbetande svenska väljare bara fördjupas.

OLA WAHLSTEN
Redaktör

Storsatsningen på att lyfta matten gav ingenting

För att förbättra svenska elevers kunskaper i matte drogs den riksomfattande satsningen Matematiklyftet i gång. Det kostade 650 miljoner men har inte lett till några bättre betygsresultat.

Det visar en ny rapport från Mälardalens högskola, MDH.
– Det är dystert, säger Jannika Lindvall, lektor i didaktik på MDH, som är en av de som står bakom rapporten, till SVT.

Matematiklyftet är en storskalig kompetensutveckling för matematiklärare där det självklara syftet varit att höja elevernas kunskaper, som dalat under en lång tid. Även Fagersta har deltagit i satsningen på att få upp kunskapsnivån inom matematiken, men med magert resultat.

Lyftet innebar att man införde en delvis annorlunda undervisning jämfört med den som svenska skolor haft under många år, och som går ut på att lärarna ska ha en mer aktiv roll i klassrummet och inte mest sitta vid katedern när eleverna räknar själva och ber om hjälp om de inte klarar uppgifterna. Eleverna ska också diskutera uppgifterna för att nå ökad förståelse för matematiken.

35 580 mattelärare deltog i Matematiklyftet. Det är cirka 77 procent av lärarna som undervisar i ämnet i grundskolan och 53 procent av de på gymnasiet. Lärarna fick 60 timmars vidareutbildning vilket alltså kostade 650 miljoner.

Men resultatet är en stor besvikelse hos alla dem som trodde att man äntligen kommit på ett recept för att höja kunskapsnivån hos eleverna.

– Alla hade nog hoppats på att det skulle ge resultat, så att det inte har gjort det är nedslående, säger Jannika Lindvall till SVT.

Fagersta testar sedan en tid en annan modell där man från politiskt håll har stora förhoppningar på att det nu i sommar ska visa sig i betygen att satsningen gett resultat. Det gäller inte bara matten utan undervisningen överlag.

Promenadslinga efter stranden till Uggelbo

Nu lägger NVK fram en kostnadskalkyl på att bygga en belyst promenadslinga från Simbadet till längst bort på Uggelbo. För tre miljoner får man både strandslingan och en sjösättningsramp med tillhörande parkering och vändplats för trailer.

Det kan senare även komma att byggas en upplyst promenadslinga efter sjön Aspens strand ända bort till Skeppmoraviken. Det är NVK:s tanke för att skapa en än mer attraktiv rekreationsmiljö i det växande Västanfors.

Bakgrunden är att en privatperson skickade in ett e-förslag om att sätta upp belysning på gångvägen vid Simbadet i Västanfors. När solen gått ned är det svart efter större delen av promenadområdet.

”Detta är ett bra promenadstråk som många nyttjar sommartid och dagtid, tyvärr är det för mörkt kvällstid. Det har gjorts försök att sätta upp solcellsbelysning på en liten del av sträckan, som tyvärr inte fungerar väl. Dessutom bara på en kort sträcka”, skrev förslagsställaren.
”Jag tycker detta borde åtgärdas så att även vi i Västanfors kan få ha en belyst promenadväg”.

NVK är helt med på idén och föreslår dessutom att första etappen av en ny strandpromenad görs mellan reningsverket och infarten till Uggelbo trädgård. På en plats där emellan ska också en sjösättningsramp för båtar anläggas.

”Syftet med detta är att skapa ännu bättre möjligheter och förutsättningar för människor att kunna ta sig till och uppleva natur- och rekreationsområden i sin närhet”, säger NVK:s utredare som poängterar vikten av att promenad- och cykelslingan så långt det är möjligt följer strandkanten istället för vägen som det först var tänkt.

”En belyst strandpromenad skulle dessutom försköna kommunsilhuetten kvällstid då området syns över vattnet från väg 66 vid infarten till Fagersta”, framhåller NVK:s utredare.

Nästa steg är att politikerna i direktionen ska säga sitt innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen för avgörande.

Tredje allroundplanen byggs på Uggelbo

Det är i praktiken klart att den tredje planen för olika sporter kommer att anläggas på grusplanen i Uggelbo. Detta efter att NVK:s utredare förordar den istället för tennisplanen vid Solliden.

Efter många turer och förslag om placering av den tredje arenan för spontanidrott i Fagersta tyder nu allt på att den kommer att hamna på grusplanen där kommunen ville bygga äldreboendet.

Kommunledningen förordade nyligen den nedlagda cementplanen för tennis på andra sidan riksväg 68, men NVK:s två högsta chefer, Kenneth Berggren och Leif Eriksson anser inte att det är något bra alternativ.

Dels är planen för liten, vilket gör att man måste schakta på sidan om, men framför allt går en stor avloppsledning djupt nere i marken och måste flyttas om något ska byggas ovanpå. Kostnaden för det beräknas till minst 800 000 kronor på grund av de stora höjdskillnaderna.

Uggelbo däremot ser man enbart fördelar med. Grusplanen är mycket större än vad som behövs och markarbetet är i princip redan gjort. Dessutom är det ett av Fagerstas mest attraktiva bostadsområden, plus att folkmängden kommer att öka väsentligt om det gamla sågverksområdet, Sjönära läge, saneras och bebyggs med en stor mängd bostäder.

Kostnaden för att bygga en näridrottsplats beräknas till cirka 2,2 miljoner kronor.
Nästa steg är att politikerna i NVK ska säga sitt, innan frågan går vidare till kommunstyrelsen för avgörande.

Fagersta har flest äldre vaccinerade i länet

Fagersta ligger bäst till när det gäller andelen personer över 65 år som har fått båda doserna vaccin. Drygt 42 procent av de äldre i kommunen har vaccinerats färdigt.

I Norberg har närmare 36 procent av de äldsta fått två doser vaccin och i Skinnskatteberg rör det sig om 34 procent. Ingen annan kommun i länet än Fagersta når upp till 40 procent.

Men nu råder det åter brist på vaccin och det blir därför mycket svårare att boka tider. I Västmanland har man gett totalt 141 543 doser vaccin, varav 33 926 personer har fått två doser.

Det blir torghandel på tre platser i Fagersta

Eftersom Järntorget är avstängt så finns det sedan en tid ingen ambulerande torghandel i Fagersta. Men inom kort ska tre områden kunna användas. Allt för att få mer liv och rörelse i centrum.

På måndag tar fullmäktige ställning till NVK:s förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel i Fagersta kommun.
Förslaget innebär att ytterligare två områden upplåts som allmänna försäljningsplatser för torghandel.

Det nya är att Brinelltorget får användas för torghandel, liksom även svarta fläcken i Vilhelminaparken. NVK påpekar dock att den i första hand är tänkt att ta emot ambulerande färdigmatsäljare.

Kommunfullmäktige beslutade i mars i år att Fagersta kommun slopar den kommunala avgiften för uteserveringar och tillfällig torghandel för år 2021 och kommande år, eller till annat beslutas.

Fyra koppartjuvar greps av polisen i Fagersta

Vid sextiden på torsdagsmorgonen stoppade polisen en utlandsregistrerad skåpbil på riksväg 66 söder om Fagersta. I fordonet hittade man stulen koppartråd.

Det började med att det brann i kopparkablage i Semla på onsdagsmorgonen, men ingen fanns där när polisen och räddningstjänsten kom.
Natten till torsdag upptäckte en person att det pågick ett inbrott i ett företag på Fårbo industriområde och slog larm.

Tjuvarna försvann snabbt när de insåg att de var upptäckta men stannade kvar i flera timmar i Fagersta innan de begav sig mot Västerås. Någon mil från Fagersta upptäcktes den vita skåpbilen av polisen och alla fyra greps för kopparstölden.

Allt mer pekar på att det blir cykling i Högbyn

E-förslaget med downhillcykling i Högbyn kan komma att förverkligas. Initiativtagaren har planer på att driva verksamheten genom en förening som på sikt kan samla även andra intressenter i området.

Enligt förslaget skulle de tidigare slalombackarna kunna nyttjas till utförscykling och göras om till leder för mountainbike och downhillbackar.
Ett liknande ärende behandlades 2018 då förslagsgivarna bland annat fick med sig att fundera kring vilken organisationsform de ville driva det eventuella projektet i. Vidare dialog och återkoppling uteblev dock.

Utbildnings- och fritidsnämnden har beslutat att ställa sig positiv till e-förslaget, under förutsättning att en förening ansvarar för drift- och underhåll av anläggningen.
Kultur- och fritids föreningsutvecklare har etablerat kontakt med förslagsgivaren och en pågående dialog kring e-förslaget förs.
Förslagsgivaren är intresserad av att driva projektet genom en nybildad ideell förening.

Förslagsgivaren och föreningsutvecklaren har ännu ett möte inbokat för att diskutera förutsättningarna för bildandet av en ny förening samt projektets eventuella fortsättning.
Förslagsgivaren har idéer om att föreningen ska bli en sorts paraplyorganisation som i framtiden kan samla andra intressenter kring aktiviteter i området.
Ambitionen från förslagsgivaren är att söka och genomföra projektet med i huvudsak externa pengar.
Att påbörja projektet våren/sommaren 2022 bedöms vara en realistisk målsättning, anser kultur och fritid.

Skinnskatteberg säger nej till vindkraftsparker

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg beslutade på tisdagen att säga nej till alla etableringar av stora vindkraftsparker.

– Ett historiskt beslut. En enorm vinst för kommunen, säger Jan Onning, en av dem som kämpat i många år mot planerna på vindkraftsparker.

I Skinnskattebergs kommun finns i idag inga vindkraftverk. Det finns dock ett antal vindkraftföretag som har visat intresse att bygga vindkraftparker inom kommungränsen och utanför i andra kommuner. Att bygga en vindkraftpark är en lång process och kan ta upp 6 till 8 år.

Men för att bygga krävs tillstånd och protesterna har varit hårda mot hur parkerna kan förstöra för djurlivet, ha störande ljud, bland annat. Och nu har Skinnskatteberg sagt ifrån efter ett förslag från Bo Öberg, Moderaterna i kommunstyrelsen på tisdagen.

– Det innebär att vi kommer att slippa de 280 meter höga monster som vi riskerade att få runt om i våran kommun. Vi sa dock ja till småskalig vindkraft och solkraftsparker. Områdena till solkraft måste dock arbetas in i översiktsplanen, påpekar Bo Öberg som fick stöd av majoriteten.

– Detta ligger helt i linje med kommunens satsning på friluftsliv, naturturism, och lugna bullerfria miljöer för att attrahera nya medborgare, säger en glad vindkraftsparksmotståndare, Jan Onning till FN.

Definitionen på småskalig vindkraft ska vara:
A, Kategori: Gårdsverk
B, Höjd: 20-50m
C, Antal: Beroende från fall till fall. Kommunen beviljar bygglov.
D, Placering: Beroende från fall till fall. Kommunen beviljar bygglov. Rådgivande är att placeringen ska harmoniera med omgivningen, samt att i översiktsplanen arbeta in områden för solkraftsparker.

Färgstarkt fågelliv vid Gröndalsparken

Den idylliska och välskötta parken i Västanfors är välbesökt och uppskattad av både människor och fåglar.

JÖRGEN HJERPE fotograferade på lördagen en del av det vackra fågellivet i Gröndalsparken, där fru ringduva vaktade boet medan maken satt i kastanjen intill.

Den fina vinbärssnäckan chansade att ta vägen över cykelbanan och hade turen att klara sig levande.

Och änderna tog ett bad men hade fräckheten att kliva rakt genom de fina rabatterna som NVK planterat.

Och än har ingen blivit smittad av någon salmonella, och kommer sannolikt heller aldrig att bli det.

Ytterligare en Fagerstabo död i Covid-19

Nu har 15 Fagerstabor avlidit i Covid-19 och långt fler har insjuknat i virussmittan som fortfarande sätter sjukvården under hårt tryck. Många smittade blir väldigt sjuka och behöver sluten vård.

Faran att drabbas av Covid-19 är definitivt inte över och Fagersta är en av de hårdast drabbade kommunerna i Västmanland. Regionen uppger att 11 av 100 personer är smittade och vädjar till alla att visa hänsyn och hålla avstånd i butiker och på andra platser där det samlas folk.

Däremot har efterlevnaden av restriktionerna fungerat mycket bättre i Norberg och i synnerhet i Skinnskatteberg som har förhållandevis få smittade.

Ingen kan i förväg veta hur allvarligt smittan slår hos en person, även om det är de äldsta och de med underliggande sjukdomar som löper störst risk att bli allvarligt sjuka och dö.

Antal fall av covid-19 i länet just nu:

Fagersta, 1492
Norberg, 498
Skinnskatteberg, 264
Arboga, 1339
Hallstahammar, 1370
Kungsör, 718
Köping, 2086
Sala, 1954
Surahammar, 1107
Västerås, 16111

Politiken kostar Fagerstaborna tio miljoner om året

Medan det förr om åren mestadels var en ideell sysselsättning att engagera sig politiskt för att jobba för samhällets bästa, har arvodena höjts så att det är lönsamt, åtminstone för eliten. Totalt kostar politiken i Fagersta runt tio miljoner per år.

Det visar Fagersta kommuns sammanställning av ersättningar och arvoden till förtroendevalda, där kommunalrådet Marino Wallsten ligger i topp med 842 278 kronor i årslön för sitt uppdrag att leda Fagersta kommun. Till detta kommer ersättning för vissa externa uppdrag.
Det är bättre betalt än vad genomsnittet av landets kommunalråd tjänar med 776 000 trots att Fagersta tillhör en av de mindre kommunerna.

Orsaken är att Marino Wallsten fick ärva ett ovanligt högt arvode 2014 som hade drivits upp av Moderaterna som ett tack för att Stig Henriksson gjorde ett grovjobb med att sanera Fagerstas ekonomi och detta har fortsatt räknats upp årligen utan någon hänsyn till utveckling, prestation eller resultat.

En vanlig fritidspolitiker får 320 kronor för första timmen. För varje påbörjad halvtimme utbetalas därefter 87 kronor. Till detta kommer ersättning för förlorad arbetsförtjänst vilket sammantaget ger uppdraget som politiker en extra inkomst. Och det drar i väg rejält med kostnader för den lokala demokratin även om det allra mesta redan är bestämt före mötena.

Mest får de som är ordförande i socialnämnden, utbildningsnämnden och NVK, Niclas Bergström, Sune Andersson, och Gustav El Rachidi, alla S. Trots att S är helt beroende av M för att gå igenom sina förslag har M inte fått en enda ledarpost.

Nästa vecka ska arvodena fastställas till de som ska sitta i det nyinrättade kultur- och fritidsutskottet under kommunstyrelsen.

Här är listan på de fasta arvodena från årsskiftet. En del förändringar kan ske eftersom ansvaret för integration, kultur- och fritid och kostservice flyttats till kommunstyrelsen.
Till detta kommer sammanträdesrvoden samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Förutom dessa nämnder finns även gemensamma funktioner med andra kommuner som NVK, Södra Dalarnas miljö- och bygg, räddningstjänsten, med mera.

Jan har ägnat hela sitt liv åt att driva upp blommor i Fagersta

Jan Pettersson öppnade Uggelbo trädgård för 40 år sedan. Det fanns inte någon väg efter sjön och det var bara skog runt omkring. Men kunderna hittade dit och han fortsätter arbeta ännu tio år efter pensionen.

– Jag tycker det är roligt att se hur växterna frodas och utvecklas, säger Jan som ägnat hela sitt liv åt att odla växter och även sälja djur.

Jan är uppväxt i en familj på Solåker där trädgårdsskötsel, djur och blommor alltid varit ett stort intresse. Redan i slutet av 60-talet var intresset så stort för djur att han öppnade en liten försäljning av akvariefiskar i föräldrarnas källare. När han låg i lumpen blev huset mitt emot till salu. Först öppnade han en del av det som en liten zooaffär.

Tillsammans med hustrun byggde han sedan nytt på platsen, med en djuraffär som var bland de första i landet med att importera exotiska saltvattensfiskar per flyg från andra sidan jordklotet.

Många gånger satt han på Arlanda och väntade på försenade plan från Thailand och andra platser för att ta hem fiskar som var oerhört efterfrågade hos akvarieentusiaster i Västmanland.

På Uggelbo fick Jan Pettersson börja med att röja skog och göra en grusväg samt plana ut där växthuset står idag.
Men innan allt blev klart som det är i dag så byggdes ett litet plastväxthus och drivbänkar ute på åkern som det odlades i. På den tiden bedrevs ingen försäljning ute i Uggelbo, då odlades det bara och såldes i djur- och blomsteraffären som Jan hade uppe på stan.

Det första stora växthuset på Uggelbo var 50 meter långt och 6 meter brett. Det var Jan ner till Skåne och rev för att sedan frakta och bygga upp ute i Uggelbo.
Det hann dock inte bli färdigbyggt innan en pyroman tände eld på det så halva växthuset brann ner.

– Det blev ett stort jobb att återställa, säger han.

När det äntligen stod uppbyggt i slutet av 80-talet började Jan med försäljning direkt från växthuset.

– Så försäljningen ute i Uggelbo har pågått i lite över 30 år nu, säger han.
Många kunder uppskattar Jans kunskap och trevliga bemötande.

För cirka 12 år sedan rev Jan det gamla växthuset och byggde upp det aluminiumhus som står i Uggelbo i dag och är 30 meter långt och 10 meter brett

– Det odlas bara sommarblommor nu för tiden, cirka 20-25000 plantor per säsong och av dessa är 2000 pelargoner. Jag trivs med det här och fortsätter så länge som jag orkar hålla på.

Två års sluten vård för flickan som knivhögg en jämnårig

Den 16-åring som knivhögg en annan flicka svårt på ett hem för vård och boende i Norberg dömdes på tisdagen för mordförsök till två års sluten ungdomsvård. Det motsvarar 12 års fängelse, enligt tingsrätten.

Det var i februari som 16-åringen gav sig på en flicka utanför boendet och högg henne ett 20-tal gånger med kniv mot överkroppen och halsen. Hon sprang sedan och gömde sig men letades upp av en polishund.

Av polisutredningen framgår att dådet var planerat eftersom som hon skrivit ner att hon fantiserat om att döda någon. Att hon valde just den flickan ska ha berott på att offret tidigare berättat för personal att den attackerande flickan haft narkotika.

Den dömda flickan får nu avtjäna sitt straff på en sluten anstalt även kallat ungdomshem. Hon ska betala 133 000 kronor i skadestånd.

Vi vill kunna gå till jobbet utan att behöva känna ångest

/INSÄNDARE

Sjukskrivningarna inom hemtjänsten slår i höjden och cheferna står frågande och undrar varför. Vad sägs om så tajta arbetspass att vi knappt hinner gå på toaletten, och ingen restid för att ta oss mellan besöken?

Vi kommer till jobbet, ser vår dagplanering och får ångest när vi ser den. Antalet vårdtagare ökar, men personalen minskar. Vi som jobbar får fler besök på våra arbetspass inom flera områden. Vårdtagarna ställer sig lika frågande som oss – vem är du?

Vi får höra av våra chefer att budget går före kontinuitet. Mitt under en pågående pandemi. Så nu vänder vi oss till er politiker, det är människor vi jobbar med. Vi har inte råd att spara in när det gäller människoliv.

Vi vill inte behöva ta tid av våra vårdtagare för att få ihop arbetsdagen. Alla har inte möjlighet att jobba över för ni ska se hur det ligger till. Ni förstår säkert att många av oss, liksom ni, har familj och ett liv utanför jobbet.

Både vi och flera av vårdtagarna har försökt prata med cheferna om det här. Oftast möts vi av en telefonsvarare som säger att de sitter i möte. Får vi väl tag på dem möts vi av skepticism och uppmaningen att vi måste sluta vara så bekväma.
Men det här handlar inte om bekvämlighet. Det handlar om att vi vill gå till jobbet utan ångest. Och vårdtagarna vill känna trygghet i sina hem.

Ni som sätter budget och ställer krav kan väl följa med oss ut och jobba så ser ni hur det är?
Så här kan vi nämligen inte ha det. Till slut kommer våra kroppar och psyken att säga ifrån och hemtjänsten står utan personal.

HEMTJÄNSTPERSONALEN I FAGERSTA

Insändaren skickad till socialnämndens ordförande Niclas Bergström, S, för möjlighet att svara.