20 miljarder mer till välfärden med Vänsterpartiets budget

INSÄNDARE

Regeringen och Sverigedemokraternas budget driver Sverige mot en välfärdskollaps. Men det går att stoppa nedskärningarna i vården. Allt som krävs är politisk vilja och en klok ekonomisk politik. Det skriver Vänsterpartiets representanter i riksdagen och Region Västmanland.

Under decennier har välfärden skurits ned bit för bit, för att bekosta skattesänkningar och subventioner till de rikaste. Regeringens senaste budget är inget undantag, tvärtom. I den fattas enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar hela 18 miljarder kronor, ens för att bibehålla nuvarande nivå i välfärden. Det säger sig självt att detta riskerar att få stora konsekvenser, och leda till uppsägningar och nedstängningar även här i Västmanland. Inte minst sjukvården kommer att drabbas fruktansvärt hårt.

För att hjälpligt parera regeringens utsvältningspolitik måste många kommuner och regioner runt om i landet nu höja skatterna, för att inte tvingas öka på ofta redan stora budgetunderskott ytterligare. Det innebär att de tyngsta bördorna får bäras av de med låga inkomster, jämfört med om staten skjutit till pengarna.

Det är alltså inte bara välfärden som får ta smällen med regeringens och Sverigedemokraternas politik. De lämpar också över den ekonomiska risken på kommuner och regioner,och kostnaderna på vanligt folk. Det kan vem som helst förstå att detta inte är klok ekonomisk politik.

För Vänsterpartiet är vår gemensamma välfärd vår gemensamma rikedom. Den rikedomen bygger vi upp genom att satsa de resurser som krävs på sjukvården, skolan och omsorgen. För att fixa det så har vi i vår statsbudget föreslagit en höjning av skatten på höga inkomster, en särskild skatt på bankernas övervinster, men också avskaffande av ett antal ineffektiva, orättvisa och mycket dyra skattesubventioner. Med de resurserna kan vi inte bara lätta trycken på de mest utsatta hushållen, utan också på kommunernas och regionernas ekonomi.

Vasiliki Tsouplaki, Heidi-Maria Wallinder och Felicia Granath.

Det viktigaste är att vi kan lägga hela 20 miljarder mer än regeringen på välfärden. Det skulle inte bara täcka upp för de behov som SKR ser, utan faktiskt möjliggöra fler kollegor åt de anställda och bättra kvalitet åt medborgarna än idag.

För oss här i Västmanland skulle det, jämfört med regeringens budget, motsvara 372 fler anställda i Region Västmanland och sammanlagt 432 fler i Västmanlands kommuner. För alla oss som är beroende av välfärden i vår vardag – antingen det är besök på vårdcentral och sjukhus, våra barns skola och förskola, eller ett tryggt äldreboende till våra föräldrar – så skulle det förstås göra en oerhörd skillnad.

För oss vänsterpartister är det en självklar prioritering att detta måste gå före ytterligare skattesänkningar för de välbeställda, eller utökade subventioner till rikas köksrenoveringar och poolbyggen. Det är en prioritering vi är övertygade om att de allra flesta västmanlänningar delar med oss.

Vasiliki Tsouplaki, riksdagsledamot (V)

Heidi-Maria Wallinder, regionråd i opposition (V)

Felicia Granath, regionråd i opposition (V)

%d bloggare gillar detta: