Hälften av utbildade lärare som lämnat skolan kan inte tänka sig att återvända

En krympande andel lärarutbildade som lämnat skolan kan tänka sig att återvända till läraryrket, visar en ny rapport från SCB. Kvinnliga grundskollärare är minst positiva till att återvända, visar rapporten ”Lärare utanför yrket”.

Grundskolan får allt svårare att rekrytera och behålla behöriga lärare och en effekt är att många elever inte uppnår kraven för att komma in på gymnasiet. För Brinellskolan innebär det ett stort ekonomiskt åtagande att tvingas driva undervisning för elever som inte kommit in på något program så att de blir behöriga.

Inte heller höjda löner har hjälpt att få fler behöriga eftersom många slutar på grund av den allt tuffare arbetsmiljön. Och bara hälften kan tänka sig att återgå till skolans värld.

– Det är en mindre andel än 2016, då vi senast gjorde en sådan här undersökning. Då angav cirka 60 procent att de kunde tänka sig att arbeta som lärare igen. Minskningen är störst bland kvinnor, säger Jessica Baldgrim, utredare på SCB.

I den senaste studien ingår personer som var högst 65 år gamla och yrkesverksamma under 2022 men inte som lärare i skolan. Alla hade en lärarlegitimation och hade arbetat som lärare inom skolan minst två år någon gång mellan 2012 och 2020.

– Jämfört med undersökningen 2016 anger nu en högre andel att arbetsbelastning, stress och förväntningar från vårdnadshavare, administrativa uppgifter, för stora elevgrupper och små möjligheter att styra över arbetssituationen bidragit till att de lämnat yrket.

Arbetsmiljön är den vanligaste anledningen till att lärare lämnat yrket i såväl grundskolan, gymnasieskolan som komvux. Men den är mer dominant bland tidigare grundskolelärare. Det var även vanligare att lärare inom grundskolan arbetade övertid.

Flera faktorer påverkar viljan att arbeta inom skolan igen hos personerna som lämnat yrket: mer tid att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen, en rimligare arbetsbelastning och att få större möjligheter att styra över arbetssituationen.

– Tidigare lärare vid gymnasieskolan och inom komvux är något mer positiva till en återgång jämfört med grundskollärare. Kvinnliga grundskollärare är minst positiva till att återvända.

%d bloggare gillar detta: