Fagersta ska få ett attraktivt centrum – utan något skönhetsråd

När fullmäktige på måndag ska anta den reviderade versionen av Vision 2030 är inrättande av ett skönhetsråd struket. Istället framhålls att stadskärnan ska bli attraktiv.

När fullmäktige i november i fjol skulle anta den uppdaterade visionen begärde Ann-Christine Andersson, V, återremiss till kommunstyrelsen för att få förslag på hur alla visioner ska kunna genomföras. Men några nya, konkreta exempel på hur det ska ske finns inte med. Däremot ger kommunstyrelsen Stöd och styrning nu i uppdrag att ta fram ett förslag till process för att ta fram en ny vision.

Ända sedan Vision 2030 lanserades år 2017 har inrättade av skönhetsrådet varit med. Men något sådant fanns inte inför ombyggnaden av Vilhelminaparken och nu går det i graven efter förslag från kommunchef Karolina Berglund.

I den vision som fullmäktige ska godkänna på måndag har istället ordet attraktivt lagts till på två ställen när det gäller centrum. Här är den delen av vision 2030 i sin helhet:

• Vi har flera centrum med flera olika slags mötesplatser för rekreation och upplevelser, där människor kan umgås tryggt. Stadskärnan ska vara attraktiv, ren, välskött och ha plats för alla människor.

• Centrumområden i Fagersta kommun har en positiv blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv och rörelse stora delar av dygnet.

• Vilhelminaparken är en oas som ger staden ett naturligt hjärta.

• Vår levande stadskärna för med sig att människor vill vistas där och gör att etableringsviljan bland handlarna ökar.

• I Fagerstas centrum är ett allaktivitetshus en självklar och populär del, med aktiviteter för alla åldrar. Området präglas av social, etnisk och kulturell mångfald.

Strategi och åtgärder:

• Vi utvecklar attraktiva mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker, grönytor och torg för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

• Strömsholms kanal och andra vatten ska få en än mer framträdande plats och ge fler möjlighet till både aktiviteter och sinnesro.

• Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

• Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden lever under de flesta timmarna på dygnet.

• Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen
dominera med nya tekniska lösningar.

• Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra delar av staden.

%d bloggare gillar detta: