Jakt på gång efter värdefulla sällsynta jordartsmetaller i Fagersta

Företaget Archelon REE AB vill undersöka förekomsten av sällsynta jordartsmetaller norr om Kolarbysjön i Fagersta. I bästa fall kan det leda till brytning av mycket värdefulla metaller och därmed arbetstillfällen.

Göteborgsföretaget är verksamt inom prospektering av högintresserande områden för REE-mineraler (rare earth elements) i Sverige och har ansökt om undersökningstillstånd för området Kolarbyn i Fagersta, där även Norberg delvis berörs. Om det beviljas innebär det ensamrätt att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet av koncessionsmineral inom det aktuella området.

Sällsynta jordartsmetaller är en grupp med 17 grundämnen där efterfrågan har ökat kraftigt de senaste 15-20 åren i och med den starka utvecklingen av grön teknik. Förutom att användas i telefoner och datorer är de viktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon. Kina står för den största brytningen av dessa eftertraktade metaller.

”Den snabba utvecklingen mot smarta mobiler, surfplattor, datorer och många andra teknikprylar i vår vardag skulle inte ha varit möjlig om det inte vore för tillgången på de sällsynta jordartsmetallerna. Övergången till mer effektiv grön teknik i alternativa energikällor och elfordon behövs också dessa viktiga metaller”, skriver Archelon REE på sin hemsida.

– Det har ju uppstått ett ökat behov av dessa sällsynta jordartsmetaller som vi i Sverige importerar utifrån. Eftersom det brutits malm i det här området förr och det visat sig att dessa sällsynta metaller brukar följa malmkroppen så vill vi undersöka det här området, säger bolagets vd Tore Hallberg till Fagersta Nyheter.

Bergsstaten vill nu ha Fagersta kommuns åsikt om att ge tillstånd eftersom det finns allmänna intressen att beakta. Vad gäller kulturmiljö finns det tre kolningsanläggningar och ett gränsmärke, markerat av Riksantikvarieämbetet som ”övriga kulturhistoriska lämningar”. Dessutom två objekt markerade som ”fornlämningar”; en dammvall och ett hyttområde. Samtliga dessa kulturminnesobjekt kommer dock att undvikas vid undersökningsarbeten.

Bara små knackprover av berg eller block samt små jordprover kommer att insamlas. Geofysiska mätningar kommer att ske till fots och orsakar ingen inverkan på enskild rätt. Vid eventuella borrningsarbeten kan inverkan i vissa fall bli större ifall träd, buskar och sly behöver bortröjas för att kunna transportera fram borrmaskiner till utvalda platser. Samråd med markägaren om lämpliga transportvägar inom området kommer att ske innan borrning kan bli aktuell.

%d bloggare gillar detta: