Liberalerna i Norberg säger nej till vindkraftparken

INSÄNDARE

Norberg står snart inför att ta beslut om ytterligare en vindpark i kommunen. Det finns en del saker man kan fundera på vad gäller det här. Meningarna går isär om detta är bra eller dåligt för kommunen.

Markägare som upplåter mark till vindkraftverk kan gynnas på olika sätt av beslutet. För en del höjs värdet på marken man äger. Inkomst från arrendeavgift och bygdepeng kan också öka motivationen när någon vill att man ska upplåta sin mark. Det går att ha viss förståelse för att man som markägare kan vara positivt inställd till ytterligare en vindkraftsetablering.

Å andra sidan har vi andra fastighetsägare som nu kan få värdet på sina fastigheter halverade, vilket vi redan har sett exempel på i Smedjebacken innan ens parken är bygd. Tystnad, lugn och ro kan vara ett minne blott ersatt med blinkande vita ljus och skuggbildning för den som bor nära. Vem försvarar den lilla människan i detta beslut? Inte nog med att det ser ut som ett ständigt åskoväder när man åker åt Avestahållet under den mörka delen av dygnet – nu kan det bli likadant när man åker åt andra hållet.

Det är anmärkningsvärt att Norberg, som har en egen vindkraftplan, nu behöver fundera på en ny park i ett område som inte ens nämns i vår egen plan. Att angränsande kommun Smedjebacken har en plan för sin kommun är en sak men är det inte lite konstigt att det mesta av den här parken geografiskt kommer att ligga i Norbergs kommun – även om antalet snurror i båda kommunerna föreslås bli ungefär lika? Ökar det kommunens attraktivitet så att fler vill flytta hit?

En annan sak man kan fundera på är Västmanlands egen plan för vindkraftsetablering. Där står angivet ett mål om 95 vindkraftverk. Är det verkligen rimligt att 31 av dessa ska ligga i Norberg?

Det är klart att Norberg ska dra sitt strå till stacken vad gäller Sveriges elbrist. Från Liberalernas håll tycker vi att Norberg redan har gjort det och kommer att säga nej till ytterligare en park.

Liane Blom, ordförande Liberalerna Norberg

 

%d bloggare gillar detta: