Det behövs en ny bostadspolitik för Västmanlands äldre

INSÄNDARE

Åtta av tio äldre i Västmanland bor i en kommun med brist på senioranpassade bostäder, vilket gör att många tvingas bo kvar i ett boende som inte längre passar dem. Och svenskarna är missnöjda med situationen – bara två av tio ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer.

Därför föreslår vi fem konkreta åtgärder som skulle göra det enklare för Västmanlands äldre att byta bostad efter behov, skriver Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Regeringens bostadspolitik är en viktig pusselbit för att de seniorer som vill ska kunna flytta till ett boende som passar dem, men bara två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer. Västmanlands äldre kan inte vänta på att alla problem ska lösas på nationell nivå.

I dag bor åtta av tio pensionärer i Västmanland i en kommun med brist på senioranpassade bostäder i någon form. På många platser saknas också centrala lägenheter för de som inte längre vill bo kvar i sin villa men som inte heller vill flytta till ett senioranpassat boende.

Trots att valet närmar sig med stormsteg pratar nästan ingen om äldres boendesituation. Västmanlands kommunpolitiker behöver agera nu för att de äldre som vill ska kunna byta bostad efter behov.

Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har därför tagit fram fem konkreta förslag på hur kommunerna kan förbättra bostadssituationen för pensionärer:

1. Bygg fler seniorbostäder
De allra flesta som har hemtjänst känner sig trygga med det, men förr eller senare behöver många en plats på någon form av seniorboende. Västmanlands kommuner behöver bygga bort bristen.

2. Bygg för morgondagens seniorer
Vi lever allt längre och är friskare högre upp i åren. Dessutom har morgondagens seniorer helt andra förväntningar på sin boendemiljö. Nya bostäder behöver anpassas till behoven hos framtida seniorer.

3. Bygg fler centrala lägenheter
Yngre seniorer som inte längre vill eller orkar ta hand om villan eller den stora lägenheten skulle i många fall gärna bo centralt i en modern lägenhet, med närhet till butiker, kultur och service. Glöm inte dem i stadsplaneringen.

4. Skapa nya sammanhang för äldre
Äldre svenskar känner sig alltmer ensamma. Det finns stor potential i att arbeta mer innovativt med olika former av seniorboenden för att skapa nya sociala sammanhang.

5. Driv på dina partikollegor i riksdagen.
Mycket kan göras i kommunerna, men riksdag och regering måste samtidigt skapa rätt förutsättningar. Förklara för dina partikollegor varför flyttskatten behöver sänkas och ränteavdragen behöver trappas ner och fasas ut för att skapa en hållbar bostadsmarknad i Blekinge.

Många äldre västmanlänningar vill naturligtvis bo kvar i sitt nuvarande boende så länge som möjligt. Men många vill och behöver också flytta till ett boende som passar dem bättre.

Västmanlands äldre kan inte vänta på att alla problem ska lösas på nationell nivå. Det är dags att kommunpolitikerna tar fram en bostadspolitik även för dem.

Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

%d