En kommunal bio i Fagersta uppskattas inte av Folkets hus

Trots att det saknas publikunderlag för mer än en biograf i Fagersta går Socialdemokraterna till val på att öppna en till i centralt läge. Det uppskattas inte av Folkets hus, där man tvivlar på att kommunen verkligen ska börja med biografverksamhet.

Många biografer runt om i landet kämpar med lönsamhetsproblem efter att tv tagit över en stor del av tittarna på sina betalkanaler. Fagersta är inget undantag. Förr fanns det tre biografer i staden – Folkets hus, NTO och Sveasalongen.

Men sedan många år är Folkets hus ensamma om att visa filmer och även om det emellanåt kommer publikmagneter så är det oftast bara så många i salongen att det går runt. Och i det läget gör Socialdemokraterna en valfråga av att bygga en ny biograf, ett mycket ovanligt drag i kommunal regi i modern tid.

I sitt första majtal i Norberg sa Fagerstas S-ordförande Åsa-Märta Sjöström nämligen att ”I allra högsta grad behöver Fagersta färdigställa ett allaktivitetshus hus med biograf, scen, industrimuseum, replokaler, bibliotek och kulturskola.”

Men även inom partiet är detta kontroversiellt. Flera som FN talat med anser att man bör koncentrera sig på ett kulturhus med undervisning i musik, dans och bild, samt ett bibliotek och lägga planerna på en biograf på hyllan. Risken är annars att kommunen slår ut Folkets hus.

– Jag är lite dåligt insatt i kommunens planer men om det mot förmodan skulle skulle bli en till bio så får vi helt enkelt steppa upp för att locka till oss publiken, säger Folkets husordföranden Stefan Lundqvist, som tycker att det vore tråkigt om kommunen skulle ta upp konkurrensen med dem.

Tony Himmler sitter på två stolar som ledamot i fullmäktige för S och kommunrepresentant i Folkets hus styrelse.

Hur ser du som ledamot i Folkets hus styrelse på att kommunen bygger en egen biograf?

– Jag har inte suttit med i planeringen för kulturhuset men mig veterligen är inget hugget i sten om vilka verksamheter som ska inhysas i kulturhuset. Som ledamot i Folkets hus vore det väl inte bra om det öppnade ytterligare en bio i Fagersta men vad jag förstått är det inte bestämt vilka verksamheter som ska finnas i kulturhuset utan det som finns är förslag. Det finns många verksamheter som är konkurrensutsatta idag och om det mot förmodan skulle öppna en till bio får vi i Folkets hus helt enkelt börja tänka än mer utanför boxen för att locka till oss besökare.

Varför använder ni i partiet ordet färdigställa, som om huset var påbörjat redan?

– Angående vilka ord som används i beskrivningen av projektets gång har jag egentligen inget att säga om utan det är väl mer en tolkningsfråga. Visst har bygget inte påbörjats än men det finns en ”plan” som är en del i projektet som ska färdigställas.

Just nu arbetar NVK med att ta fram ett förslag på vad det planerade huset ska innehålla. Det förslag som lades fram för flera år sedan blev aldrig verklighet, men det som S nu lanserar som vad Fagersta i allra högsta grad behöver är i stort sett identiskt med det som ansågs för storstilat och dyrt för sex år sedan.

%d bloggare gillar detta: