Förbudet mot elsparkcyklar på gångbanor berör inte Fagersta särskilt mycket

Regeringen har beslutat om körförbud på gångbanor för elsparkcyklar från 1 september för att skapa ordning och reda i trafiken. Men i Fagersta byggs de traditionella trottoarerna successivt bort.

– Nu får vi ordning och reda även på våra gator. Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer. Nu är det slut med det. Tillsammans med parkeringsförbudet kommer det här förslaget förbättra framkomligheten och säkerheten för alla som går på våra gångbanor, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

I och med ändringen kommer samma regler som gäller för traditionella cyklar och elcyklar även gälla för elsparkcyklar och andra icke självbalanserande eldrivna cyklar utan tramp- och vevanordning. Bryter man mot förbudet kan påföljden bli penningböter, meddelar regeringen.

Men i Fagersta har strategin sedan länge varit att bygga bort trottoarerna på båda sidor av vägbanan mot en gemensam gång- och cykelbana på ena sidan för det som kallas oskyddade trafikanter. Och där får alltså eldrivna sparkcyklar samsas med gående. De senaste gatorna i Fagersta som fått en bred gång- och cykelväg är Ringvägen och Mariavägen, där den senare på ena sidan ansluter till Bergslagsvägen där det sedan länge finns en kombinerad gång- och cykelbana till Meling respektive Knutsvägen eller centrala Västanfors.

Däremot får de eldrivna sparkcyklarna inte köras på exempelvis Brinelltorget eftersom det är till för gående och inte cyklister. Den som kommer farande där på fordon drivna med el riskerar alltså böter. Det huvudsakliga problemet i Fagersta är istället att många åker två personer på en elsparkcykel, vilket inte är tillåtet.

%d bloggare gillar detta: