Moderaterna kräver en trygg arbetsmiljö inom sjukvården

Ett hårdare samhällsklimat har lett till att våld och hot mot vårdpersonal har blivit allt vanligare. I Västmanland hanterades 243 fall under 2021 som berör hot och våld mot anställda. Moderaterna kräver nu att ytterligare steg tas för att stärka arbetsmiljön.

– Våld och hot mot vårdpersonal förkommer tyvärr allt för ofta och det finns en oro kring i att tvingas konfronteras med grovt kriminellt belastade personer. Detta är ett arbetsmiljöproblem som måste tas på allvar. Region Västmanland bör precis som Uppsala se över möjligheten att dölja medarbetares uppgifter i patientjournaler som finns tillgängliga digitalt. Detta skulle höja tröskeln för individer att spontant hota och utöva våld mot vårdpersonal säger Anna Nygren, regionfullmäktigeledamot.

I journalen står det detaljerad information om en patients vårdhistorik – vilka undersökningar, diagnoser och vilka behandlingar patienten fått – i kombination med när, var och av vem. Det innebär att namn och yrkestitel på vårdpersonalen synliggörs. Men enligt en utredning från Region Uppsala kan regionen begränsa vilka uppgifter som ska ges direktåtkomst till i journalen via nätet.

– Hot och våld ska aldrig accepteras och Region Västmanland ska vara en trygg arbetsplats. Att dölja personalens identitet i den digitala journalen bör inte vara huvudregeln men när medarbetarna känner en oro för att utsättas för hot är det rimligt att begränsa tillgången till uppgifterna i syfte att skydda dem, påpekar Anna Nygren.

%d bloggare gillar detta: