”Det finns gott om tomma lokaler som kan användas!”

INSÄNDARE

Bra att FN har uppmärksammat frågan om ”allaktivitetshus”. Det som ska vara mest prioriterat är ett bibliotek, vars nuvarande lokaler är olämpliga för både personalen och besökare. Den andra lokalfrågan som måste lösas är kulturskolan.

De lokalerna är varken bra för elever, lärare eller annan personal. Men biograf finns redan i fina lokaler som nu håller på att renoveras ytterligare. För replokaler för band och industrimuseum behöver vi inte bygga nytt. Det finns utrymmen på Folkets hus som billigare kan anpassas till ändamålsenlig verksamhet.

Folkets hus och park byggdes av arbetarrörelsens medlemmar för att de skulle ha någonstans att mötas och diskutera sina angelägenheter. Vad ska nu hända med Folkets hus, efter renoveringen? Dessutom finns de tidigare lokalerna för Swedbank och del av gamla Coop i centrum samt den mitt emot Norrby teater som står tomma nu. Försäkringskassans lokaler kommer bli lediga och i de gamla kommunhusen finns utrymmen.

Sammanfattningsvis har vi egna tomma lokaler och det finns även privata i kommunen. Det går väl att förhandla och komma överens med de privata ägarna istället för att bygga nytt. Personligen tycker jag att kommunens behov av lokaler, förutom biblioteket, kan tillgodoses genom befintliga lokaler. Det räcker väl med att Norrbygården rivs för att bygga nytt!

Shiro Biranvand

%d bloggare gillar detta: