Planerna på en hinderbana i Fagersta skrotas

Trots flera förslag om att anlägga en hinderbana i Fagersta har planerna runnit ut i sanden. Nu avskrivs den som planerats vid Fageråsen.

Det första förslaget gällde att bygga en hinderbana på ängen där Floravägen slutar på Hindric Pers. Det ansåg kommunen inte var någon lämplig plats, dels för att det skulle krävas mycket markarbeten och dels för att platsen ansågs ligga avsides.

Det väcktes även en idé om att bygga banan på platsen där tennisbanorna fanns i Fagersta under många år. Men inte heller den ansågs lämplig för att bygga upp hindren. Men för drygt två år sedan kom ett förslag som ansågs hålla.

Kommunstyrelsen behandlade i februari 2020 ett e-förslag om att anlägga hinderbanan på Andra sidan. Förslaget gick ut på att löparspåret vid Fageråsen skulle kompletteras med en hinderbana som löper parallellt. Man beslutade att förutsatt att förslagsgivaren kan ansvara för och komma överens med Fagersta Södra IK kring utplacering av hinder, liksom ansvara för drift och underhåll av dessa, har kommunen ingen invändning mot att en hinderbana anläggs där. 30 000 kronor kunde man ställa upp med.

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har nu meddelat att de reserverade pengarna inte har tagits i anspråk. Stöd och styrning har sökt förslagsgivaren via e-post och brev för att fråga om det fortfarande finns planer på att genomföra projektet. Förslagsgivaren har dock inte återkommit.

Stöd och styrning föreslår därför att ärendet avskrivs, vilket också är arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.

%d bloggare gillar detta: