”Kompetensen kring dyslexi måste breddas”

INSÄNDARE

Kompetensen kring vad som gäller vid dyslexi och dyskalki behöver breddas. Fåkunskapen finns tyvärr i alla led.

Ansvariga skolpolitiker liksom tjänstepersoner behöver utbildas, uppdateras i vad skollagen innehåller liksom Barnkonventionen. Våra barn/elever i Norberg behöver mogna vuxna som slutar med sin “pajkastning” och istället beslutar att införa de stödinsatser som barn och elever behöver och har rätt till! http://www.dyslexi.org

Anita Lilja-Stenholm, ledamot Dyslexiförbundet Västmanland

%d bloggare gillar detta: