Norberg kan bättre – men inte med Socialdemokraterna vid ratten

INSÄNDARE

Valrörelsen har dragit igång och jag noterar att S valslogan detta år lyder ” Sverige kan bättre” Det är insiktsfullt av ett parti som styrt Sverige de senaste åtta åren.

En intressant tanke är vad vi skulle kunna åstadkomma i Norbergs kommun om vi har tillgång till nio extra miljoner varje år under fem år. Demokraterna är ett parti som lyfter på alla stenar och det arbetet har nu resulterat i att vi hittat 45 orörda miljoner .

Vi har efter att ha granskat kommunens årsredovisningar konstaterat att 45 miljoner kronor som hade gjort bättre nytta i att förstärka både skolan och omsorgen har tillåtits vara inlåsta hos Norra Västmanlands kommunalteknikförbund. De har efter årets slut skickats tillbaka till Norberg som lagt dem i sin kassa utan att de gjort någon nytta alls.

Nio extra miljoner årligen kan förbättra äldreomsorgens och skolans arbetsvillkor på ett avgörande sätt. Vi harmöjlighet:

• att anställa fler specialpedagoger och lärare.

• att anordna skolskjutsar som är anpassade för barnen.

• att bygga ut den psykosociala elevhälsan.

Socialtjänsten har möjlighet:

• att bygga upp egna öppenvårdsinsatser och jobba förebyggande mot alkohol- och narkotikamissbruk bland våra ungdomar.

• att ha vårdhundar på våra äldreboenden.

• Att anställa fler sjuk- och undersköterskor.

Socialdemokraterna och vänstern har år efter år tillåtit att överbudgeteringen fortsätter med konsekvensen att vård och omsorg får mindre resurser. Problemen har uppmärksammats av Demokraterna i fullmäktige men majoriteten har vägrat att lyssna och fortsätter i den gamla maktfullkomliga stilen.

Dessa pengar skall givetvis användas för att förbättra vardagen och villkoren för våra medarbetare och brukare. Norberg kan bättre – men inte med nuvarande politiska regim. Om vi ges inflytande kommer vi att göra rätt – våra pengar skall användas där de gör bäst nytta. Inte i en portmonnä i Fagersta.

Lennart Skansfors, ledamot i kommunstyrelsen
Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: