M kräver att samarbetet måste förbättras för att säkra sjukvårdens behov av kompetens

Det saknas erfarna barnmorskor på förlossningen i sommar och det råder brist på anestesi- och operationssjuksköterskor på operationskliniken. Gemensamt är att alla som saknas är specialistutbildade sjuksköterskor. Moderaterna i Region Västmanland ser allvarligt på läget som medarbetare beskriver.

– Vi behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och se mer långsiktigt på utvecklingsarbetet. Vi vet till exempel att flera anställda sjuksköterskor som fått beviljad betald utbildning av Region Västmanland för att bli specialistsjuksköterskor inte får plats på utbildningarna på Mälardalens Universitet (MDU). Det är ett problem som behöver åtgärdas för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning säger Mikael Andersson Elfgren, regionråd (M).

Antagningen sker via betyg och högskoleprov vilket gör att flera av de som Region Västmanland gärna hade sett skulle gå en specialistutbildning och där regionen står för lön under utbildningstiden inte blir antagna på grund av högt söktryck och för få utbildningsplatser.

– Det här blir ett problem när Region Västmanland som arbetsgivare behöver fler sjuksköterskor med specialistkompetens och inte kan garantera att de medarbetarna som vill läsa får göra det. Vi behöver därför se över ett stärkt samarbete med Mälardalens Universitet omgående för att hitta en lösning hur sjuksköterskor som Region Västmanland vill satsa på också kan få gå utbildningen säger Jenny Landernäs, regionråd (M).

%d bloggare gillar detta: