Nu föreslås att även högbegåvade barn ska uppmärksammas i Fagersta

Under många år har politikerna i Fagersta diskuterat problemen med att alltför många skolelever inte klarar godkänt och att en del inte klarar skolan alls. Men nu ska även de högpresterande eleverna kunna få uppmärksamhet.

De elever som har extra lätt för sig i skolan kan också drabbas av problem eftersom de finner undervisningen tråkig och meningslös då de redan kan det som lärs ut. Enligt Skolverkets beräkningar är cirka fem procent av samtliga elever i Sverige särskilt begåvade. Det innebär att de lär sig extremt snabbt, kan föra långa komplicerade resonemang och har ett IQ över 130.

Sakkunskapen är enig om att barnen behöver svåra utmaningar på sin nivå för att inte tycka skolgången är meningslös. Om de inte får hjälp kan de bli utåtagerande och provocerar lärarna eller vänder sig inåt och blir tystlåtna. Det är inte ovanligt att de drabbas av depression tidigt i livet på grund av brist på stimulans i skolan.

”Uppskattningsvis 15-20 procent av eleverna i skolan skiljer sig så pass mycket från genomsnittet när det gäller begåvning att de behöver extra stöd och stimulans. Konsekvensen blir annars att de blir uttråkade, understimulerade och kan ofta sälla sig till skaran hemmasittare. Det är också de som mår sämst i skolan och som oftast drabbas av psykisk ohälsa”, skrev Norbergspolitikern Anna Lindgren, DiM, i Fagersta Nyheter i våras.

”Socialdemokraternas och Vänsterns ovilja att sätta sig in i ämnet och samtidigt ställa krav drabbar dessa elever och deras familjer oerhört”, fortsatte hon och anklagade de båda styrande partierna för att svälja skolchefen Ingrid Nords beskrivning att Norberg inte har några särbegåvade barn.

Även Liane Blom, ordförande för Liberalerna i Norberg, har under en längre tid förgäves försökt få Norbergs ledande politiker och skolledning att göra något för de särbegåvade eleverna.

Men i Fagersta resonerar V och S inte alls som i Norberg och det finns heller ingen chef inom skolan som förnekar att det finns särbegåvade barn i Fagersta. Vid senaste sammanträdet i utbildningsnämnden föreslog Ann-Christine Andersson, ordförande i Vänstern, med stöd av Ulrika Skoglund, S och Päivi Kirsilä, V, att utbildningsförvaltningen uppdras att upprätta en handlingsplan för särbegåvade elever samt elever som har lätt för lärande.

Ordföranden Sune Andersson, S och Jan Johansson, M, ställde sig positiva och lovade att ta upp det vid nästa möte i presidiet.

%d bloggare gillar detta: