Nu börjar arbetet med ett kulturhus i Fagersta om från noll

Det finns inga planer på var Fagerstas efterlängtade kulturhus ska placeras. Sex år efter att visionen om ett allaktivitetshus presenterades är man tillbaka på ruta ett.

Huset är efterlängtat, framför allt av kulturskolan som för 25 år sedan förpassades till Risbroskolans källare när man hade bra lokaler i folktandvårdens före detta lokaler nära Brinellskolan, liksom av personal och besökare till biblioteket. Lokalerna är hårt slitna och inte anpassade för verksamheten.

Kritikerna inom kultursektorn mot att inget hänt på området trots vallöften, pekar på att Fagersta kommun viftade bort den utredning man beställt och som förordade bygge av en kub gjord i bland annat glas i Vilhelminaparken.

– Fagersta kommun har fattat beslut om ett omtag i ärendet. Den tidigare utredningen var mer av en vision för vad ett allaktivitetshus kan vara. Den kan heller inte i sig utgöra beslutsunderlag inför en investering. Dessutom har förutsättningarna för att genomföra projektet förändrats sedan den presenterades för politiken. Behovet av nya ändamålsenliga lokaler för biblioteket och kulturskolan kvarstår dock, och det är dessa som ska prioriteras, säger NVK:s fastighetschef Oscar Bogren.

Han berättar att NVK har infört en ny projektmodell som fokuserar på de tidiga skedena i lokalanskaffningsprocessen, framförallt att noga genomarbeta och sammanställa verksamheternas behov. Detta för att NVK ska kunna bygga och leverera rätt lokaler till kommunernas verksamheter.

– Projektmodellen med den inledande behovsanalysen syftar till att strukturera och förbättra beställningar vid ny-, till- och ombyggnadsprojekt samt förtydliga roller och mandat i koppling till lokalanskaffningsprocessen. Resultatet av det tidiga skedet ska bland annat resultera i ett lokalprogram (tidig skiss av lokalerna), investeringskalkyl och hyresoffert, förslag på upplåtelseform (egenägt eller inhyrt) samt förslag på lokalisering.

– Eftersom att det nu blir ett omtag där vi tittar med helt nya ögon på projektet, så vill jag inte förekomma processen och peka ut specifika platser. Anledningen till det är att än så länge finns inga utpekade platser eller tomter. Innan behovsanalysen och lokalprogrammet är färdigställt så vet vi inte hur stort vi ska bygga och därmed heller inte hur mycket mark vi behöver ta i anspråk, säger Bogren.

NVK har efter beslutet i kommunstyrelsen tillsatt en projektledare som tillsammans med representanter från verksamheterna nu ska påbörja arbetet med att sammanställa behovsanalysen.

%d bloggare gillar detta: