Nu ska Skogslund i Fagersta åter bebyggas med bostäder

80 år efter att änkehemmen i Fagersta blev kända i hela landet som ett föredöme för bostäder åt ensamma gamla, ska området nu bebyggas igen. Och det gamla och riktiga namnet är Skogslund och inte Kottmossen, som kommunen kallar det.

Det första änkehemmet i Skogslund byggdes 1935 i svensk herrgårdsstil med brutet tak på gavlarna. De innehöll tio enrumslägenheter med rostfria diskbänkar och spis att elda i. Där bodde änkor och andra ensamstående, en del med sina barn. De närmaste åren byggdes ytterligare fem likadana hus. Området kallades av Fagersta stad, de boende och andra för Skogslund, men vägen förbi går till det som förr var Fagerstas soptipp och hette Kottmossen, även kallad ”Kottis”. Ett namn med dåligt rykte.

Satsningen på fattigvården uppmärksammades vida omkring och ”Fagerstatypen”, som den kom att kallas, blev ett föredöme i hela Mellansverige. I slutet av 1940-talet byggdes strax intill änkehemmen en gråputsad flerfamiljsfastighet som med den tidens mått var så modern att den fick namnet Slottet. Där ansågs det finare att bo.

Men husen tilläts efter några decennier att förfalla och på 80-talet blev de bostäder åt Fagerstas hemlösa missbrukare, medan en del utrymmen blev replokaler åt rockband.

Slottet förstördes av en omfattande vattenskada och gick inte att rädda. Till slut blev misären så stor att husen revs och ersattes i början av 90-talet med moduler, som inte blev något lyckat projekt. Till slut avvecklades allt boende där.

Det har gjorts flera försök att marknadsföra tomterna och ett tag var det på gång med att en privat aktör skulle bygga mindre lägenheter för unga, ensamma eller par. Men planerna blev aldrig verklighet.

I måndags kväll beslutade fullmäktige i Fagersta att teckna ett optionsavtal med Sakofall Fastigheter AB för fem av tomterna. En av de tio tomterna, direkt nedanför kullen där Slottet stod, har sålts till ett par privatpersoner via kommunens tomtkö. Där har nybygget nu startat.

Optionen innebär att Sakofall under två års tid har ensamrätt att marknadsföra och försälja tomterna. Projektidén är att bygga och bilda en bostadsrättsförening som omfattar tio lägenheter i parhusformat.

Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med en maximal byggnadshöjd på 4,5 meter samt en byggnadsarea på totalt 25 procent av fastighetens totala. De aktuella tomterna uppgår till en area på cirka 7 800 kvadratmeter med en genomsnittlig tomtyta på 1 560 kvadratmeter.

Markpriset uppgår till 125 kronor per kvadratmeter. Vid en försäljning uppstår en intäkt på cirka 975 000 kronor.

%d bloggare gillar detta: