”Moderaterna har inte bromsat Skinnskattebergs utveckling!”

INSÄNDARE

Lena Lovén Rolén och Fredrik Wigerskog påstår att S arbetat med en omvandling av Klockarbergsvägen 8 sedan 2019, det var verkligen att ta i.

S la ett initiativ, sen har konsulter och förvaltningen arbetet med en förstudie, den har kostat skattebetalarna 1 miljon kronor. Det är lätt att slå sig för bröstet när det är andras pengar och resurser man använder. Vi kommer i en kommande insändare beskriva varför vi röstade mot en försäljning av fastigheten till SBO. Vårt beslut handlar om att ta ansvar för en långsiktig hållbar kommun.

Insändarna hävdar att M agerat broms för Skinnskattebergs utveckling, det hade varit klädsamt att få veta på vilket sätt. M har tvärt om agerat för utveckling av kommunen inom flera områden. 

Under mandatperioden har M i ett antal motioner försökt få till utveckling, men detta har förhalats och motarbetats av S. Här är ett litet urval av alla motioner som M lämnat in i syfte att skapa utveckling för Skinnskattebergs kommun:

  • En motion om tomter för bostadsbyggande i Färna, S sa nej
  • En motion om +65 boende på Släntvägen, vilket skulle innebära lägre kostnad för kommunen, och avsevärt lägre hyror för hyresgästerna än SBO-alternativet, S sa nej
  • En motion om fritids i Färna och Riddarhyttan, hela kommunen ska utvecklas anser M, S sa nej
  • En motion om att överta drift av Haraldsjödammen, för ett levande kulturlandskap, S sa nej, nu är dammen nästan tom på vatten
  • En motion om att bygga ett flerfamiljshus på Sotvretsvägen, S sa nej
  • En motion om industritomter för företagsetablering, S sa nej
  • M ville att lokala företag skulle få möjlighet till att delta i upphandling, S sa nej

I dagarna kom svar på enkäterna om företagsklimatet från näringslivet i Skinnskatteberg. Ingen utveckling har skett, vilket är både oroande och tråkigt. 

Skribenterna uppmanar att invånarna ska undersöka partiernas samverkan, vi håller med. Då kommer väljarna se att det finns ett alternativ till nuvarande styre, ett styre som är berett att ta ansvar för Skinnskattebergs utveckling.

Bo Öberg (M)

%d bloggare gillar detta: