Farthinder på plats när Mariavägen görs klar

Efter ett par år från arbetsstarten är nu Mariavägen i Västanfors nästan klar. Och i samband med det ökas trafiksäkerheten genom att farthinder lagts i vägbanan.

Mariavägen har de senaste 70 åren varit en traditionell gata med smala trottoarer på båda sidor. När det var hög tid att byta ut vatten- och avloppsledningarna passade man även på att göra den säkrare genom att anlägga en gång- och cykelbana på ena sidan av vägen. Vilket är i linje med som det successivt görs över stora delar av Fagersta.

Eftersom marken måste sätta sig efter att ha varit uppgrävd flera meter på djupet har det dröjt ett år innan gatan kan färdigställas. Det är normalt och görs för att det inte ska bli sättningar som gör vägbanan gropig.

%d bloggare gillar detta: