Ingen metardag på Kristi himmelsfärd

Det blir ingen metardag vid slussen i Västanfors i morgon på Kristi himmelsfärdsdag.

Metardagen var ett populärt arrangemang som anordnades av hembygdsgården under många år men i och med pandemin tvingades föreningen säga upp både verksamhetsledare och vaktmästare och det ideella arbetet koncentreras till aktiviteterna på gården.

– Efter pandemin bygger vi upp en ny ekonomiskt bärande organisation. Vi har inte återanställt vaktmästare eller verksamhetsledare. Vissa arrangemang mäktar vi inte med i nuläget då ansvaret helt vilar på ideella krafter. Vi ser dock positivt på framtiden, säger ordföranden Rita Södergård.

%d bloggare gillar detta: