Barnen i länet kan få TBE-vaccin utan kostnad

Region Västmanland kan börja erbjuda barn och unga avgiftsfri vaccination mot den fästingburna sjukdomen TBE.

Det är en del av Socialdemokraternas, Liberalernas och Centerpartiets förslag till regionplan och budget för 2023-2025.

– Västmanland är ett område med hög smittrisk. Kostnaden för en hel familj att vaccinera sig är idag för stor och innebär att många barn och unga saknar skydd. Vi vill ge fler barn och unga möjlighet att få vaccin. För oss är det prioriterat att arbeta mer förebyggande, säger Lina Eriksson, gruppledare för Liberalerna.

Beslutet att TBE-vaccinationerna för barn och unga ska vara avgiftsfria planeras att fattas i juni och börja gälla från årsskiftet 2023. Erbjudandet omfattar barn och unga i åldrarna 3-19 år.

– Vi ser hur antalet TBE-fall ökar i Mälardalen. Frågan harlänge varit uppe för diskussion och vi gör den politiska bedömningen att det måste till nu. Det är angeläget att nu ta beslut om avgiftsfri vaccination för barn och unga, säger Kenneth Östberg, regionråd för Socialdemokraterna.

– Alla barn ska kunna leka fritt i skogen och på våra västmanländska ängar, utan att riskera att bli smittade med TBE och de följdverkningar det kan innebära, säger Barbro Larsson, gruppledare för Centerpartiet.

%d bloggare gillar detta: