Skarp kritik mot S för brist på kvalificerad vård mot ätstörningar

Många unga i Västmanland med svåra ätstörningar kan inte läggas in för vård på grund av personalbrist. KD:s Malin Gabrielsson reagerar starkt mot Socialdemokraternas sätt att sköta vården i länet.

– Trots många år av ekonomiska satsningar på personalen är bemanningsproblemen fortsatt så stora att barn med svåra ätstörningsproblem inte kan läggas in. Socialdemokraternas sätt att styra och leda sjukvården fungerar uppenbarligen inte, säger Malin Gabrielsson, KD.

Malin Gabrielssons uppfattning är att alltför många otydliga signaler till cheferna och allt för svag politisk uppföljning leder till att svåra problem inom sjukvården inte blir lösta. Exempel är personalens höga sjukfrånvaro, ett annat är vårdköerna till BUP och ett tredje är bemanning på förlossningen.

– Mellan 2017-2021 har det under socialdemokraternas ledning avsatts över 300 miljoner kronor för områdena psykisk hälsa i befolkningen och regionens personal – men problemen med långa köer och bemanning kvarstår. Sjukvårdssystemet är trasigt och läcker som ett såll – mer pengar är inte det enda svaret, säger Malin Gabrielsson och påpekar att det krävs ett nytt modernt ledarskap och stora reformer.

– Det är KD beredda att ta ansvar för så att även barn med livshotande psykisk sjukdom får den vård de har rätt till, avslutar Malin Gabrielsson.

%d bloggare gillar detta: