Demokraterna i Norberg inrättar landsbygdsombud vid valseger

Högfors, Trättsbo, Blomdal, Livsdal, Rosendal, Olsbenning och Karbenning, Flängan, Fragg, Hökmora, Karbenningby, Olofsfors, Andersbenning, Bjurfors, Gäsjö, Halvarsbenning, Kolningberg, Malmkärra, Fröbenbenning, Ingolsbenning, Kallmora, Hästbäck, Örbäck, Snytsbo, Nyhyttan (x2), Hönsgärdet, Karsbo. Det finns säkert fler…

Det som räknas upp är byar som finns i Norbergs kommuns utkanter och som i alltför många år tvingats att leva i skuggan av den samhällsservice som till största delen läggs på centralorten Norberg. Den allmänna uppfattningen är att vi som bor utanför Norberg behandlas styvmoderligt av kommunen och har en sämre samhällsservice.

Det är verkligen något som boende i Bjurfors kan vittna om. Bjurfors har under 7 år legat i konflikt med Norberg då de anser sig blivit påtvingade kommunalt vatten och avlopp. De har protesterat men ingen lyssnar på deras synpunkter. De är också frustrerade över på vilket nonchalant sätt de under alla år bemötts av både politiker och tjänstemän.

Vi Demokrater anser att alla invånare har rätt till en kvalitativt likvärdig samhällsservice även de som valt att bo utanför Norbergs centralort. Det kan exempelvis handla om infrastruktur, kommunikationer, barnomsorg, skolskjutsar eller hemtjänst.

Därför kommer vi, vid en valseger att inrätta ett landsbygdsombud. En funktion som på heltid fokuserar på att tillgodose byarnas behov av kommunal service. Ombudet skall se till att människorna i byarna, på ett smidigt sätt, kan komma till tals med rätt person på rätt plats.

Vi beräknar att funktionen Landsbygdsombud kommer att kosta upp till 700 000 kronor årligen. Det är väl investerade pengar som kommer att vara till större nytta för medborgarna. Nu kanske ni undrar hur det skall betalas. Jo genom att vi jobbar optimalt och effektivare än vad vi gör idag. Idag slösar kommunen bort 15-20 miljoner årligen genom att vi på grund av tydliga kvalitetsbrister inte utför vår samhällsservice på ett optimalt sett.

Christer Filipsson, Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: