Socialdemokraterna och Vänstern stoppar arbetet mot droger i Norberg

INSÄNDARE

På grund av att Socialdemokraterna och vänstern beslutat att inte lägga en enda krona på det förebyggande arbetet mot alkohol- och narkotikamissbruk i Norberg läggs nu satsningen ner.

Detta trots att kommunfullmäktige gav socialtjänsten ett tydligt uppdrag att anställa en uppsökare som enbart skall arbeta mot att ungdomar och vuxna missbrukar alkohol och narkotika.

Det skall poängteras att samma vänsterdominerade fullmäktige som gav det första uppdraget beslutade året efter att inte tillskjuta några extra medel alls för en för Norberg så viktig insats.

Eftersom det inte hänt något med det förebyggande arbetet ställde Demokraterna i april 2022 en skriftlig fråga till socialchef Kristina Holmberg. Den brännande frågan är varför sektorn inte agerat i enlighet med beslutet att utlysa en tjänst för det förebyggande och uppsökande arbetet mot alkohol och narkotika i kommunen. 

Socialchefen svarar 2022-04-29 följande ”…Ingen utökad ram har tilldelats sektorn som möjliggör en ny anställning utan sektorn jobbar med att stärka arbetet inom befintlig ram…”

Så går det till i Norbergs kommun. Kommunfullmäktige som har en socialdemokratisk majoritet med stöd av vänsterpartiet säger Ja till att starta ett offensivt arbete mot alkohol och narkotika. Ett år senare beslutar samma politiker att inte skjuta till en enda krona till projektet. Det får nu konsekvensen att det förebyggande arbetet för att våra barn inte fastnar i missbruk stoppas.

Samma politiker kan däremot utan protester finansiera en kulturplan som kostade 300 000 att ta fram. Ingen har efterfrågat den men den antas i alla fall av majoriteten – på vilka grunder – vet ingen eftersom socialdemokraterna aldrig debatterar eller argumenterar för sina underliga beslut.

Är det inte dags att byta styre i Norberg. Rösta på Demokraterna den 11 september om du vill att kommunen skall styras med förnuft och känsla.

Christer Filipsson, Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: