Gymnasielärarna friskast i Fagersta kommun

Sjukfrånvaron skiljer mycket beroende på var inom utbildningsområdet i Fagersta man jobbar. På gymnasiet är den lägst med drygt fyra procents sjukfrånvaro och inom förskolan högst med cirka tio procent.

Målet att minska sjukfrånvaron inom kommunen tog ett litet steg framåt inom skolan i Fagersta i fjol, då samtliga enheter hade minskad sjukfrånvaro jämfört med året innan, förutom förskolan där frånvaron ökade marginellt.

Skolförvaltningen hade år 2000 26 sjukdagar i snitt per medarbetare och i fjol skedde en minskning till 25,5. För år 2021 var 10,4 av de totala sjukdagarna mindre än 14 dagar och 15,5 var längre. 2020 hade varje medarbetare i genomsnitt 3,57 sjuktillfällen och 2021 hade den siffran minskat till 3,34.

Antalet tillsvidareanställda var 432 år 2020. Siffran för 2021 var 475. Förra sommaren togs gymnasieskolan över av Fagersta kommun, samtidigt som kultur- och fritidsavdelningen och kostservice övergick till en annan förvaltning.

Frisknärvaron visar hur många procent som inte har någon sjukdag alls. Jämfört med föregående år har frisknärvaron ökat, 2020 uppgick den totalt till 21,46 procent och 2021 till 31,8.

%d bloggare gillar detta: