Ansvaret för de fula garagen i Västanfors faller på föreningen

Efter kritiken mot hur illa de tre plåtlängorna med 50 garage ser ut, samt vad Fagersta kommun har för ansvar, har jakten på ett gammalt avtal inletts.

– Garagelängorna står på kommunal mark men de sköts av en garageförening. Vi håller på att söka det ursprungliga avtalet när man fick upplåtelse eller tomträtt till detta. Det man kan göra direkt är att vända sig till garageföreningen och påtala brister om det är känt vilka som sitter i föreningen, säger NVK-chefen Kenneth Berggren och fortsätter:

– Är det oklart vilka som sköter föreningen och byggnaderna är ovårdade eller förfallna så kan man lämna in anmälan till byggnadsnämnden, Västmanland Dalarna Miljö och Bygg för att skapa ett tillsynsärende. Ett tillsynsärende kan också inledas genom att byggnadsnämnden själv upptäcker en överträdelse, antingen vid en egeninitierad tillsynsinsats eller i samband med annat arbete.

Oavsett hur en tillsynsfråga kommer upp ska byggnadsnämnden registrera och diarieföra ett tillsynsärende. Den som anmäler kan vara anonym. En myndighet kan inte ställa krav på en skriftlig och undertecknad anmälan för att vidta de åtgärder som kan vara aktuella. Att myndigheten inte har anmälarens namn kan dock medföra att det blir svårare att utreda om det finns skäl för ett ingripande.

– Vem som är ytterst ansvarig styrs via typ eller form av avtal, finns det till exempel tomträtt så är det med stor sannolikhet föreningen. Har dock inte fått fram avtalet än och jag ber att få återkomma med den informationen, säger NVK-chefen.

%d bloggare gillar detta: