Fagersta kommun måste bli en bättre arbetsgivare

INSÄNDARE

Första maj är här! Vi i centerpartiet i Fagersta vill passa på att påminna om hur viktigt det är att vi ser till att ta hand om varandra. Vi vill uppmana Fagersta kommun att bli en bättre arbetsgivare.

Det finns mycket som kan göras för att förbättra arbetsmiljön och hållbarheten för människor som varje dag arbetar för att vår kommun ska fungera och leva. De senaste tiden har det offentliga Sverige drabbas av massuppsägningar vid ett flertal tillfällen.

Ett känt exempel var Barnmorskeupproret i Stockholm, då efter en längre tid av ohörsamhet till personalens krav, regionen utsattes för en massuppsägning. När det väl var försent, gjorde man helt plötsligt allt man kunde för att hörsamma personalens önskemål.

Även på närmare håll har vi sett massuppsägningar i offentlig verksamhet. I Norberg stormade det kring hemtjänsten under 2021. Detta kulminerade i att kommunledningen lovade att prata med personalen. Detta löfte kanske de skulle ha gjort redan den 17 juni 2019 då det i en insändare beskrevs som en mardröm att jobba inom hemtjänsten i Norberg.

Strax över 1500 människor är anställda i Fagersta Kommun, det är kommunens enskilt största arbetsgivare. I kommunens kompetensförsörjningsstrategi från 2018 står det att Fagersta skall vara en attraktiv arbetsgivare. Men när vi läser Fagersta kommuns årsredovisning från 2020 framgår att inte alltför mycket tid läggs på att analysera hur attraktiv arbetsplatsen är som kommunen erbjuder.

Till exempel framgår där att det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika avdelningar. Socialförvaltningen ligger högst, tätt följd av skolan. Där är människor sjukskrivna dubbelt så mycket som på NVKs kontor.

Vad beror det på? Det finns det ingen analys av. Det är fullt möjligt att göra någonting åt detta. I kommunalarbetaren den 16:e februari framkommer det i artikeln ”Halverad sjukfrånvaro på hemtjänst i Uppsala” att det går att förbättra situationen avsevärt.

På Fagersta kommuns hemsida finns det en lista med rapporter och granskningar av olika slag. Där har det granskats kompetensförsörjning och arbetsmiljö i skolan, men det är de enda publicerade rapporterna som återfinns där. Det innefattar totalt 10 år av olika granskningar. Om det går att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron såsom gjorts i Uppsala så är det värt att spendera lite tid på att lyssna på personalen.

Vi måste se till att Fagersta kommun är en attraktiv arbetsgivare, som föregår med gott exempel och lyssnar på sin personal, innan det är för sent. Vi i Centerpartiet i Fagersta vill på allvar utreda hur arbetsmiljön är i den kommunala verksamheten, hur vi kan göra den bättre för de som arbetar? Hur vi kan vända trenden med hög sjukfrånvaro i vissa verksamheter och på så sätt stärka och lyfta personalen?

Vi vill lyssna på de viktigaste byggstenarna för vår välfärd. Centerpartiet vill göra Fagersta kommun till ett föredöme som arbetsgivare. Ingen ska tas för givet.

Yousef Hussin (C)
Sebastian Frännfors (C)

%d bloggare gillar detta: