Nya äldreboendet i Fagersta byggs som en jättefjäril på Norrby

Förarbetena med det äldreboende som planerats i många år har nu kommit så pass långt att det finns färdiga skisser på hur det i huvudsak kommer att se ut. Det blir en speciellt utformad byggnad med plats för cirka 100 boende.

Efter att byggplanerna i Uggelbo gick i stöpet och socialnämnden hattade hit och dit om Norrbygårdens lämplighet att byggas om, blev beslutet att köpa in det gamla nedslitna sjukhemmet för drygt 15 miljoner och jämna det med marken för att bygga ett nytt, stort och modernt boende för äldre där det krävs personal dygnet runt.

Meningen är att bygget ska komma igång inom ett år och att boendet ska stå klart om tre år. Arbetena med att ta fram skisser och planer pågår nu för fullt.

– Det är ett enormt roligt projekt att få vara delaktig i, även om min del är liten i jämförelse med det arbete som arkitekterna, entreprenören, sakkunninga inom NVK och inte minst verksamheten bidrar med, säger NVK:s fastighetschef Oscar Bogren.

– Det som sker nu är en process där arkitekterna har tolkat verksamhetens funktionsprogram och översätter det i skisser. Sedan presenteras dessa för verksamheten som sedan får komma med synpunkter. Vi är inne på den tredje revideringen just nu och det kommer säkert att bli någon till innan vi är helt klara, fortsätter han.

Fagerstaborna kommer att börja märka att saker händer redan i maj då vissa arbeten påbörjas. Under vecka 20-22 kommer området att stängslas in och rivningen påbörjas. Rivningen beräknas pågå fram till vecka 34-35 då slutstädning ska ske. Under hela perioden kommer det att ske bortforsling av rivningsmassor. Utöver rivningen påbörjas även schaktning för VA, fjärrvärme och el till det nya äldreboendet.

– Vi ska se till så att detta blir ett äldreboende som håller över tid, både för de som bor och jobbar där. Som anhörig ska man ha en bra känsla i magen när man lämnar sin mamma, pappa eller släkting och åker hem efter ett besök, med vetskapen att de bor i ett modernt och bra äldreboende, avslutar Oscar Bogren.

%d bloggare gillar detta: