Omoraliskt att ställa flyende människor mot varandra

INSÄNDARE

SD-kvinnor i Fagersta skrev massor av osanningar i sin insändare. Att säga att det sedan 2015 inte ställs “motprestationskrav” på flyktingar betyder noll kunskap om försörjningsstöd och villkoren att bli beviljad stöd från socialtjänsten.

Att ukrainare blir “diskriminerade” och att regeringen “kräver att dessa flyktingar, företrädesvis kvinnor och små barn, ska sättas i arbete för att klara sin försörjning” stämmer inte. Ukrainare som har fått uppehållstillstånd genom lagen om mottagning av asylsökande (LMA) kan få dagersättning om de saknar egna ekonomiska medel.

Enda kravet på den som vill ansöka om dagersättning och särskilt bidrag är en skriftlig ansökan. Ansökan ska innehålla en förklaring på heder och samvete att de uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden som lämnats i ansökan är riktiga samt vara underskriven av sökanden (8 § förordningen om mottagande av asylsökande).

Flyktingar som saknar egna medel till försörjning får däremot försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen(Sol). Att dessutom ge ukrainare möjlighet att arbeta borde väl även skribenterna se som något positivt?

Det är svårt att förstå vad SD-kvinnor i Fagersta är ute efter här. Om det inte handlar om att, på ett ytterst oetiskt och omoraliskt sätt, ställa grupper av flyende människor mot varandra!

Leyla Chabbani (V)
Nora Bastås Dahlström(V)
Päivi Kirsilä (V)
Linda Normann (V)
Shiro Biranvand (V)

%d bloggare gillar detta: