Stort uppsving för Brinellskolan efter satsningen på Teknikcollege

Brinellskolan har blivit en klart mer eftertraktad utbildningsplats sedan samarbetet med Fagerstas storindustrier utökades, utbildningen vässades och flyttades till Hyttbäcken. Man ser ett stort uppsving av antalet sökande inför nästa läsår.

Trots de ekonomiska underskotten de senaste åren ser det nu riktigt hoppfullt ut för Brinellskolan i egen regi av Fagersta kommun. Detta framför allt tack vare satsningar på utbildningar som är efterfrågade både av tillverkningsindustrin och ungdomarna.

Kommunen har en preliminärt budgeterad intäkt på cirka 23 miljoner för de cirka 160 elever från andra kommuner som går på Brinellskolan. Cirka 30 procent av eleverna kommer från andra kommuner, varav 76 från Norberg och 40 från Skinnskatteberg.

Kommunen har en preliminärt budgeterad kostnad på 21,3 miljoner för elever från Fagersta som går på andra skolor. Det är i dagsläget 118 elever från Fagersta som studerar på andra skolor än Brinell.

– Prognosen för nästa läsår pekar mot en fortsatt positiv utveckling med många sökande till Brinellskolan, från både Fagersta och kringliggande kommuner. I synnerhet programmen inom Teknikcollege – industritekniska programmet, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet – lockar många elever. Men vi ser också ett stort uppsving för bland annat ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, säger skoladministratör Michael Alvbåge.

– En annan del som också lockar är vår höga andel behöriga lärare, som borgar för en god utbildning. Vilket också märks på studieresultaten.

I fjol hade Brinellskolan cirka 90 procent behöriga lärare och drygt 90 procent av eleverna på högskoleförberedande program tog examen. På yrkesprogrammen var det 82 procent.

%d bloggare gillar detta: